Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddatblygu eich sgiliau, eich profiad a’ch gwybodaeth am hwylio ar y cwrs estynedig yma sy’n cyfuno cyrsiau ymarferol a theori RYA Capten Dydd.                                

Pwyntiau dysgu allweddol: mordwyo a pheilota, paratoi ar gyfer y môr, rheolau’r ffordd, trin hwyliau, cyfrifoldebau capten, achub person sydd wedi syrthio i’r dŵr, offer a rhagofalon argyfwng, cynnal a chadw injan, llunio llwybr, hwylio yn ystod y nos a meteoroleg.

Prydau bwyd ar fwrdd y cwch: Bydd digon o fwyd yn y cwch i ddarparu tri phryd y dydd a hefyd byrbrydau a diodydd. Os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig o ran deiet, cofiwch eu nodi wrth archebu.

Yr Iot: Sunfast Jeanneau 37 troedfedd. Mae’r iot yma wedi’i chodio’n fasnachol gan RYA/MCA fel iot sy’n cydymffurfio â chategori 2 a gall gludo 6 o bobl gan gynnwys y Capten. Ymhlith y cyfleusterau ar y bwrdd mae: gwres, dŵr poeth, popty, oergell, toiled, Radar, GPS ac AIS.

Cyrraedd a Gadael: Mae’r cwrs hwn yn dechrau ar y bore Sadwrn a byddwch yn treulio’r deuddydd cyntaf ar y lan cyn mynd ar fwrdd yr iot ar y nos Sul, gan ddychwelyd i’r Ganolfan ar y nos Wener. Byddwch yn cwblhau agweddau terfynol y theori ar y dydd Sadwrn a’r dydd Sul olaf. Bydd llety’n cael ei gadw i chi ar gyfer nos Wener a nos Sadwrn y ddau benwythnos. 

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi; dillad cynnes, sach gysgu a welingtyns hwylio (nid rhai gwadnau duon)             


Y Camau Nesaf: Os ydych chi wedi mwynhau’r wythnos yma ac eisiau datblygu eich morio, dylech gynyddu eich oriau, eich profiad a’ch gwybodaeth theori hyd at lefel RYA Theori Capten Arfordirol/Iotfeistr cyn ystyried y cwrs ymarferol RYA Capten Arfordirol.  


Y Deunydd Darllen a Argymhellir 

RYA Sail Cruising & Yachtmaster Scheme Syllabus & Logbook (G15)

Day Skipper Practical Course Notes (DSPCN)

Rules of the Road (G2)

RYA Navigation Book (G6)

RYA Navigation Exercises (G7)


← Yn ôl i Morio

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 9 diwrnod 

Amser: 09.15-17.00 

Safonau Gofynnol: 5 diwrnod, 100 milltir, 4 awr yn ystod y nos

Llun Pasbort: Mae angen hwn ar gyfer rhoi eich tystysgrif i chi  

Oedran Gofynnol: 18 oed 

Archebu Nawr