Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddysgu hwylio ar y cwrs morio pum diwrnod pleserus yma lle mae’r cyrsiau RYA Criw Medrus ac RYA Capten Dydd yn cael eu cynnal ochr yn ochr â’i gilydd.

RYA Criw Medrus: Mae’r cwrs yma ar gyfer dechreuwyr a’r rhai sydd eisiau bod yn aelod criw gweithredol, yn hytrach na dim ond teithiwr. 

RYA Capten Dydd: Mae’r cwrs yma ar gyfer y rhai sydd eisiau bod yn gapten ac sydd â rhywfaint o brofiad hwylio a sgiliau mordwyo a hwylio sylfaenol.

Pwyntiau dysgu allweddol: Yr iot, dechrau arni, rheolau’r ffordd, trin hwyliau, gwaith llywiwr, peilota, mordwyo, achub person sydd wedi syrthio i’r dŵr, dillad, offer, rhagofalon ac offer argyfwng, cynnal a chadw injan, llunio llwybr, hwylio yn ystod y nos a meteoroleg.

Mae ein hyfforddwyr ni i gyd yn gapteiniaid hynod wybodus a phrofiadol a byddant yn sicrhau eich bod yn cael y gorau allan o’ch amser ar fwrdd yr iot.   

Prydau bwyd ar fwrdd y cwch: Bydd digon o fwyd yn y cwch i ddarparu tri phryd y dydd a hefyd byrbrydau a diodydd. Os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig o ran deiet, cofiwch eu nodi wrth archebu.

Yr Iot: Hanse 385 38 troedfedd. Mae’r iot yma wedi’i chodio’n fasnachol gan RYA/MCA fel iot sy’n cydymffurfio â chategori 2 a gall gludo 6 o bobl gan gynnwys y Capten. Ymhlith y cyfleusterau ar y bwrdd mae: gwres, dŵr poeth, popty, oergell, toiled, Radar, GPS ac AIS.

Cyrraedd a Gadael: Mae ein holl gyrsiau morio wythnos yn dechrau am 8.00pm ar y nos Sul. Mae pryd bwyd wedi’i gynnwys ar y nos Sul ac mae’n cael ei weini rhwng 6pm a 6.30pm yn yr ystafell fwyta. Cofiwch gyfarfod eich capten yn y Dderbynfa am 8pm, lle cewch friff byr a dillad dal dŵr, cyn gyrru i lawr at yr iot, sydd wedi’i hangori yn y Felinheli, ryw 5 munud o’r Ganolfan. Byddwch yn aros ar fwrdd yr iot am bump noson eich cwrs

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi; dillad cynnes, sach gysgu a welingtyns hwylio (nid rhai gwadnau duon)


Y Camau Nesaf: Os ydych chi eisiau datblygu eich morio, dylai’r rhai sydd ar y cwrs RYA Criw Medrus ystyried symud ymlaen i lefel RYA Capten Dydd. Argymhellir eich bod yn cwblhau RYA Theori Capten Dydd cyn sefyll tystysgrif ymarferol RYA Capten Dydd. Ar gyfer y rhai sy’n cwblhau tystysgrif RYA Capten Dydd, dylech gasglu oriau, profiad a gwybodaeth theori hyd at lefel RYA Theori Iotfeistr/Capten Arfordirol cyn ystyried cwrs ymarferol RYA Capten Arfordirol


Y Deunydd Darllen a Argymhellir 

Competent Crew Skills (CCPCN)

Day Skipper Practical Course Notes (DSPCN)

RYA Sail Cruising & Yachtmaster Scheme Syllabus & Logbook (G15)


← Yn ôl i Morio

 

Gwybodaeth am y Amser

Hyd: 5 diwrnod

Amser: 20.00-17.00 (Y cwrs yn dechrau ar y nos Sul)

Safonau Gofynnol 

RYA Criw Medrus: Dim 

RYA Capten Dydd: 5 diwrnod, 100 milltir, 4 awr yn ystod y nos a gwybodaeth theori hyd at lefel Capten Dydd

Llun Pasbort: Mae angen hwn ar gyfer rhoi eich tystysgrif i Capten Dydd

Oedran Gofynnol: 18oed.

Prisiau Archebu Nawr