Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddysgu sylfeini hwylio mewn cwch mawr ar y cwrs penwythnos yma, RYA Dechrau Iotio, sy’n gyflwyniad perffaith i forio. Cewch ddarganfod sut brofiad yw byw ar fwrdd cwch ac, erbyn diwedd y penwythnos, dylech fod yn gyfarwydd â llywio sylfaenol, trin hwyliau, gwaith rhaffau a bod yn ymwybodol o ddiogelwch ar y bwrdd.

Pwyntiau dysgu allweddol: Yr iot, dechrau arni, rheolau’r ffordd, achub person sydd wedi syrthio i’r dŵr, dillad, offer, rhagofalon ac offer argyfwng, a meteoroleg.

Prydau bwyd ar fwrdd y cwch: Bydd digon o fwyd yn y cwch i ddarparu tri phryd y dydd a hefyd byrbrydau a diodydd. Os oes gennych chi unrhyw ofynion arbennig o ran deiet, cofiwch eu nodi wrth archebu.

Yr Iot: Hanse 385 38 troedfedd. Mae’r iot yma wedi’i chodio’n fasnachol gan RYA/MCA fel iot sy’n cydymffurfio â chategori 2 a gall gludo 6 o bobl gan gynnwys y Capten. Ymhlith y cyfleusterau ar y bwrdd mae: gwres, dŵr poeth, popty, oergell, toiled, Radar, GPS ac AIS.

Cyrraedd: Mae ein holl gyrsiau morio penwythnos yn dechrau am 8.00pm ar y nos Wener. Cofiwch gyrraedd mewn pryd i gyfarfod eich capten yn y Dderbynfa am 8pm, lle cewch friff byr a dillad dal dŵr, cyn gyrru i lawr at yr iot, sydd wedi’i hangori yn y Felinheli, ryw 5 munud o’r Ganolfan. Byddwch yn aros ar fwrdd yr iot am ddwy noson eich cwrs

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi; dillad cynnes, sach gysgu a welingtyns hwylio (nid rhai gwadnau duon)


Y Camau Nesaf: Os byddwch chi wedi mwynhau’r penwythnos yma ac eisiau datblygu eich morio, ein cwrs Criw Medrus yr RYA fyddai’r cam nesaf i chi.   


Y Deunydd Darllen a Argymhellir 

RYA Sail Cruising & Yachtmaster Scheme Syllabus & Logbook (G15)


← Yn ôl i Morio

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 2 days

Amser: 20.00-17.00 (Y cwrs yn dechrau ar y nos Wener)

Tystysgrif: RYA Start Yachting

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 18oed.

Archebu Nawr