Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae radio VHF yn ddarn pwysig o offer diogelwch ar fwrdd cwch ac mae’n hanfodol deall y gweithdrefnau gweithredu cywir. Mae’r cwrs hwn yn cynnwys y cwrs SRC a hefyd yr arholiad y mae’n rhaid ei gwblhau er mwyn dyfarnu’r dystysgrif radio.

Y dystysgrif hon yw’r cymhwyster sy’n ofynnol yn gyfreithiol er mwyn rheoli’r gweithredu ar offer VHF ac offer Galw Dethol Digidol (DSC) VHF ar unrhyw gwch Prydeinig sydd wedi’i ffitio’n wirfoddol gyda radio. Mae hyn yn cynnwys offer sefydlog a llaw.                       

Bydd y cwrs yn cael ei ddysgu gan ddefnyddio efelychwyr radio a bydd yr arholiad yn cynnwys prawf ysgrifenedig byr.

Os ydych chi wedi sefyll y cwrs yn rhywle arall neu ei gwblhau ar-lein, dim ond yr arholiad sydd raid i chi ei sefyll. Ffoniwch ein tîm archebu ar 01248 673943 ac efallai y byddwn yn gallu trefnu i chi fod yn bresennol ar gyfer y dydd Sul yn unig, neu ddod o hyd i ddyddiad arall.

Pwyntiau dysgu allweddol: sylfeini gweithredu radio, tonfeddi, gofid, gweithdrefnau brys a chymorth meddygol, gwneud galwadau ffôn o’r cwch i’r lan, Galw Dethol Digidol, System Ddiogelwch ar gyfer Gofid ar y Môr.                 

Pecyn SRC: Wrth archebu’r cwrs yma, byddwch yn derbyn (drwy’r post) y pecyn i gyd-fynd â’r cwrs. Mae hwn yn cynnwys y llawlyfr VHF (G13) a ffurflen gais yr arholiad. Cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â’r adrannau canlynol yn y llawlyfr cyn dod ar y cwrs.        

1. Gwybodaeth am donfeddi radio (pennod 2 – ‘Sut Mae Radio’n Gweithio’)

2. Gwybodaeth am enwau priodol sianeli (pennod 5 ‘Sianeli VHF’)

3. Ymwybyddiaeth o fodolaeth a defnydd o eirfa a gwyddor safonol IMO (pennod 6) (bydd rhaid i chi gofio ystyron y rhageiriau sydd wedi’u rhestru a gallu adrodd y wyddor ffonetig)             

4. Neges Gofid (Darllenwch dudalen 45 a dysgwch y gyfres)

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dod â phecyn y cwrs (gan gynnwys ffurflen gais yr arholiad) gyda chi. Os byddwch yn methu dod â’r pecyn gyda chi, byddwn yn codi £10.00 arnoch chi am un yn ei le. 


← Yn ôl i Theori

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 1.5 Diwrnod

Amser: 09.15-17.00 (Sadwrn) + arholiad ar y dydd Sul 

Minimum standard: Dim

Llun Pasbort:  Rhaid cael un er mwyn rhoi eich trwydded i chi

Ffi Arholiad SRC:Mae ffi arholiad yn daladwy’n uniongyrchol i’r RYA (dewch â siec gyda chi). Am ffioedd presennol yr arholiadau, cliciwch yma

Oedran Gofynnol: 16 oed

Archebu Nawr