Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r cwrs RYA Arferion Proffesiynol a Chyfrifoldebau (PPR) yma’n gwrs gorfodol i unrhyw un sydd eisiau cael cymeradwyaeth fasnachol i Dystysgrif Medrusrwydd yr RYA.             

Mae’r ymgeiswyr yn cwblhau pedwar modiwl a ffug asesiad fel eu bod yn gallu gwirio eu bod yn barod cyn symud ymlaen i’r asesiad ar-lein terfynol sy’n graddio.        

Rydym yn amcangyfrif y bydd yn cymryd hyd at 8-10 awr i chi gwblhau’r cwrs, gan gynnwys yr asesiad terfynol. Er hynny, gan mai cwrs ar-lein ydi hwn, cewch ei gwblhau fel sy’n addas i’r amser sydd gennych chi.

Cefnogaeth ar-lein: Os bydd arnoch angen unrhyw gefnogaeth wrth gwblhau’r cwrs, cewch gysylltu â ni ar Borthol yr RYA a bydd un o’n hyfforddwyr brwd yn cysylltu â chi i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi, neu i esbonio unrhyw beth rydych chi’n ansicr yn ei gylch.

Pwyntiau dysgu allweddol: Y byd morol proffesiynol, goruchwylio cywir, diweddaru sgiliau’n gyson, rheolaeth ddiogel ar gychod masnachol, cludo a chynnal a chadw gorfodol ar offer diogelwch, creu a gweithredu rheolaeth risg.             


SUT I ARCHEBU

  1. Dewiswch unrhyw ddyddiad sydd ar gael (does dim ots pa ddyddiad rydych chi’n ei ddewis)                                                    
  2. Archebwch y cwrs a thalu amdano
  3. Wedyn byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich archeb                   
  4. O fewn 48 awr, byddwch yn derbyn e-bost dilynol sy’n cynnwys eich manylion mewngofnodi a dolen i borthol yr RYA ble cewch gwblhau’r cwrs                          

← Yn ôl i Theori

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Math o Gwrs: Ar-lein

Amser: tua 8-10 awr i’w cwblhau yn eich amser eich hun    

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 16 oed

Archebu Nawr