Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddysgu sut i atal a datrys methiant mewn injan ddisel yn y cyflwyniad undydd yma i gynnal a chadw injan ddisel.  

Methiant mecanyddol ydi prif achos yr holl alwadau achub gan iotiau ond bydd rhywfaint o wybodaeth am gynnal a chadw a gofal sylfaenol o injan yn helpu i sicrhau nad ydych chi’n rhan o’r ystadegyn yma. Mae posib osgoi’r rhan fwyaf o broblemau gydag injan drwy gymryd camau syml i ofalu amdani a does dim angen gwybodaeth fecanyddol fanwl. 

Mae’r cwrs yma’n eich dysgu chi sut mae injan yn gweithio, sut i’w chadw mewn cyflwr iach drwy ddefnyddio archwiliadau sylfaenol a gweithdrefnau cynnal a chadw, a sut i’w chael i danio eto os bydd yn torri. 

Pwyntiau dysgu allweddol: Y cylch pedwar strôc, tanwydd, systemau oeri ac awyru, systemau trydan mewn injan, darnau sbâr a gofynion o ran tŵls, addasu at y gaeaf a rhoi serfis.

Yn ystod y cwrs byddwch yn cael y rhifyn diweddaraf o’r llawlyfr Cymorth Cyntaf i’w gadw.         


← Yn ôl i Theori

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 1 diwrnod

Amser: 09.15-17.00

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 16 oed

Archebu Nawr