Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r cwrs RYA Diogel a Hwyliog ar-lein yma’n gyflwyniad i ddiogelu ac amddiffyn plant ac mae’n addas ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio gyda phlant ac oedolion agored i niwed yn amgylchedd yr RYA. Mae hyn yn cynnwys y rhai sy’n gwirfoddoli neu’n gweithio mewn canolfannau hyfforddi cydnabyddedig ac mewn clybiau sy’n aelodau. 

Mae’n darparu lefel sylfaenol o wybodaeth ac ymwybyddiaeth, gan ei osod yng nghyd-destun sefyllfaoedd realistig y gallai unrhyw un ddod ar eu traws yn eu clwb neu eu canolfan.  

Mae’r cwrs yma’n ofynnol i bob hyfforddwr Dingi a Gwyntsyrffio sy’n cymhwyso o’r newydd, ac i Uwch Hyfforddwyr a Hyfforddwyr Rasio lefel 2, a rhaid ei gwblhau cyn y cwrs hyfforddi hyfforddwyr.                                  

Hefyd rhaid i ymgeiswyr gwblhau taflen waith cyn y cwrs, sydd ar gael yn y cwrs Diogel a Hwyliog, a gwneud yn siŵr eu bod yn dod â’r daflen yma gyda nhw i’r cwrs hyfforddwyr.

Rydym yn amcangyfrif y bydd yn cymryd hyd at 3 awr i chi gwblhau’r cwrs. Er hynny, gan mai cwrs ar-lein ydi hwn, cewch ei gwblhau fel sy’n addas i’r amser sydd gennych chi.

Cefnogaeth ar-lein: Os bydd arnoch angen unrhyw gefnogaeth wrth gwblhau’r cwrs, cewch gysylltu â ni ar Borthol yr RYA a bydd un o’n hyfforddwyr brwd yn cysylltu â chi i ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych chi, neu i esbonio unrhyw beth rydych chi’n ansicr yn ei gylch.


SUT I ARCHEBU

  1. Dewiswch unrhyw ddyddiad sydd ar gael (does dim ots pa ddyddiad rydych chi’n ei ddewis)                                                    
  2. Archebwch y cwrs a thalu amdano
  3. Wedyn byddwch yn derbyn e-bost yn cadarnhau eich archeb                   
  4. O fewn 48 awr, byddwch yn derbyn e-bost dilynol sy’n cynnwys eich manylion mewngofnodi a dolen i borthol yr RYA ble cewch gwblhau’r cwrs 

← Yn ôl i Theori

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Math o Gwrs: Ar-lein

Time: atua 3 awr i’w cwblhau yn eich amser eich hun    

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 16 oed

Archebu Nawr