Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddysgu sut mae defnyddio un o’r darnau pwysicaf o offer diogelwch ar fwrdd eich cwch gyda’r cwrs undydd RYA Goroesi yn y Môr yma ar gyfer unrhyw un sy’n mynd allan ar y môr.

Morio yw un o’r gweithgareddau hamdden mwyaf diogel ac ni fydd 99.9% o’r rhai sy’n mynd allan ar ddŵr yn gorfod defnyddio eu rafft bywyd byth. Fodd bynnag, os byddwch chi’n ddigon anffodus i orfod gwneud hynny, bydd gennych chi lawer mwy o siawns o oroesi os ydych chi’n deall sut i ddefnyddio’r offer a’ch helpu eich hun.   

Hyd yn oed mewn argyfwng ar y môr, mae’n ffaith bod pobl sydd â hyfforddiant yn fwy tebygol o oroesi. 

Mae’r cwrs yma’n cynnwys sesiwn ymarferol yn y pwll nofio, ble cewch gyfle i gael profiad uniongyrchol o’r problemau wrth fynd i mewn i rafft bywyd, a sut i helpu eraill, mewn cit tywydd gwlyb llawn a siaced achub. Byddwn yn rhoi’r dillad dal dŵr i chi ond cofiwch ddod â’ch dillad nofio a thywel gyda chi.

Pwyntiau dysgu allweddol: Rafftiau bywyd a’r offer maent yn eu cynnwys, technegau goroesi, cynllun siacedi achub, yr agweddau meddygol ar oroesi yn y môr, technegau chwilio ac achub.


← Yn ôl i Theori

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 1 diwrnod

Amser: 09.15-17.00

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol:16 oed

Archebu Nawr