Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae cwrs Theori Capten Arfordirol/Iotfeistr yr RYA yn edrych eto, yn datblygu ac yn adeiladu ar y sgiliau o’r cwrs capten dydd ar y lan. Erbyn diwedd yr wythnos, dylech fod wedi datblygu eich gwybodaeth theori’n ddigonol i fod yn gapten ar iot ar lwybrau arfordirol yn ystod y dydd a’r nos.  

Pwyntiau dysgu allweddol: pennu lleoliad, siapio a phlotio cwrs, gwybodaeth am lanwau, defnydd o almanacs a chyhoeddiadau capteiniaid llong, offer canfod lleoliad electronig, derbyn a dehongli rhagolygon, plotio systemau tywydd, rhagolygon y tywydd gan ddefnyddio barometr.                                  

Cwrs mewn ystafell ddosbarth ydi hwn.


Y Camau Nesaf: Mae’r cwrs yma’n darparu’r wybodaeth gefndir sydd ei hangen i ddilyn cwrs ymarferol RYA Capten Arfordirol.


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

International Regulations for Prevention of Collisons at Sea (G2)

RYA Navigation Book (G6)

RYA Navigation Exercises (G7)


← Yn ôl i Theori

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 6 diwrnod

Amser: 09.15-17.00

Safonau Gofynnol: Gwybodaeth at safon Theori Capten Dydd yr RYA

Oedran Gofynnol:16 oed 

Archebu Nawr