Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae cwrs Theori Capten Dydd yr RYA yn gyflwyniad cynhwysfawr i waith siart, mordwyo, meteoroleg a sylfeini morwriaeth. Erbyn diwedd yr wythnos, dylech fod â gwybodaeth theori i fod yn gapten ar iot fechan mewn dyfroedd cyfarwydd yn ystod y dydd. Argymhellir eich bod yn cwblhau’r cwrs yma cyn dilyn cwrs ymarferol Capten Dydd yr RYA

Pwyntiau dysgu allweddol: morwriaeth, mordwyo arfordirol a pheilota, gwaith siart, siartiau electronig, pennu lleoliad, plotio cwrs i lywio, rhagolygon y tywydd a meteoroleg, llanwau a rheoliadau gwrthdrawiadau.

Cwrs mewn ystafell ddosbarth ydi hwn.


Y Camau Nesaf: Mae’r cwrs yma’n darparu’r wybodaeth gefndir sydd ei hangen i ddilyn cwrs ymarferol RYA Capten Dydd.


Y Deunydd Darllen a Argymhellir

International Regulations for Prevention of Collisons at Sea (G2)

RYA Navigation Book (G6)

RYA Navigation Exercises (G7)


← Yn ôl i Theori

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 diwrnod

Amser: 09.15-17.00

Safonau Gofynnol: Mae rhywfaint o brofiad ymarferol yn ddymunol. 

Oedran Gofynnol: 16 oed 

Archebu Nawr