Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae ein Gwersylloedd Gwyliau Antur i Ieuenctid yn cynnig llond gwlad o weithgareddau hwyliog i blant.              

Mae’r plant yn gwneud ffrindiau newydd am oes ac yn cael rhyddid i fynegi eu hunain mewn amgylchedd diogel a chefnogol gyda gofal o’r safon uchaf.

 


Er ein bod yn ailagor ar 10 Gorffennaf, ar hyn o bryd mae'r cynnig yn seiliedig ar ganllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru; dim ond un cartref arall y gall un cartref ei gyfarfod.
Ar hyn o bryd dim ond i grŵp o'r un cartref y gallwn ddarparu gweithgareddau.

Rydym yn aros am yr adolygiad cynhwysfawr nesaf gan Lywodraeth Cymru ar Orffennaf 10fed, i gael gwybod a fydd y cyfyngiad hwn yn cael ei godi ac y gallwn ni ail-gychwyn ein Gwersylloedd Antur Gwyliau Ieuenctid.

 

Mae’r Seibiant Antur i Ieuenctid yn dechrau o £225 gydag opsiwn i ychwanegu ein pecyn preswyl ac aros yn y Ganolfan am yr wythnos gyfan a chael gofal gan ein rhieni tŷ gwych. Maen nhw’n gwneud yn siŵr bod y plant yn codi i frecwast ac yn barod ar gyfer y diwrnod o’u blaen, yn ogystal â threfnu gemau a gweithgareddau gyda’r nos. Hefyd maen nhw’n bresenoldeb cyfeillgar ac yn cynnig sicrwydd i unrhyw un sy’n teimlo braidd yn hiraethus am adref efallai.

Hefyd mae’r Seibiant Antur i Ieuenctid yn ateb perffaith o ran gofal plant dros yr haf, gan gadw eich plant yn brysur ac yn ddiddig drwy gydol gwyliau’r haf. 

Diogelwch plant yw ein prif flaenoriaeth ni ym Mhlas Menai. Oherwydd hynny, mae gennym ni nifer o dystysgrifau ac achrediadau i sicrhau’r amgylchedd mwyaf diogel posib i bobl ifanc ffynnu – gan gynnwys y Bathodyn Ansawdd ‘Dysgu Tu Allan i’r Dosbarth’ ac rydyn ni wedi cael ein trwyddedu gan yr Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau Antur (AALA) ac yn ganolfan gydnabyddedig gyda’r RYA a BCU.

Hefyd mae Plas Menai’n cynnal asesiadau risg ac archwiliadau rheolaidd ar holl gyfleusterau’r ganolfan. Mae ein staff hynod gymwys wedi cael archwiliad i gyd gan y DBS ac wedi ymrwymo i wneud yn siŵr bod ein gwesteion yn teimlo’n hapus braf a chartrefol yn ystod eu cyfnod gyda ni.

IMG 2079 resized2

Wythnos Antur

  • Wythnos weithgarwch yn llawn bwrlwm
  • Cyfle i roi cynnig ar wahanol weithgareddau
  • Rhaid bod yn 8 oed

£250.00

(incl. Tax)
Beach SSS thbnl

Traeth, Môr, Hwyl a Syrff

  • Wythnos weithgarwch yn llawn adrenalin
  • Gwneud ffrindiau newydd gwych
  • Rhaid bod yn 12 oed

£250.00

(incl. Tax)