Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Byddwch yn barod am fwrlwm diddiwedd yn ystod y cyflwyniad pum diwrnod hwyliog yma i fyd cyffrous hwylio. Gan ddefnyddio Cynllun Hwylio Ieuenctid yr RYA, bydd ein hyfforddwyr cyfeillgar yn dysgu sylfeini hwylio i chi ac yn magu eich hyder ar yr un pryd. Erbyn diwedd yr wythnos, byddwch wedi dysgu llawer o sgiliau newydd ac efallai y byddwch wedi mynd ar drip diwrnod hyd yn oed, neu gymryd rhan mewn regata fechan.

Mae Cynllun Hwylio Ieuenctid yr RYA yn ffordd bleserus a chynyddol o ddysgu sut i hwylio ac mae’n ffordd berffaith i blant gofnodi cynnydd a chydnabod cyflawniadau. Yn ogystal â rhoi sylw i sgiliau a symudiadau sylfaenol, mae’r cynllun hefyd yn cynnwys heriau hwyliog syml i helpu i gadarnhau eich sgiliau newydd.

A does dim angen poeni am gael unrhyw ddillad penodol neu arbenigol chwaith. Rydyn ni’n darparu’r rhain i gyd. Y cyfan fydd arnoch chi ei angen fydd dillad nofio, tywel, esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr a dillad cynnes (thermal/cnu) i’ch cadw chi’n gynnes braf.       

Am brofiad cyflawn, ychwanegwch y pecyn preswyl a bydd posib i’ch plentyn aros yn y Ganolfan am yr wythnos gyfan, yn cael gofal gan ein rhieni tŷ rhagorol. Maen nhw’n gwneud yn siŵr bod y plant yn codi i frecwast ac yn barod ar gyfer y diwrnod o’u blaen, yn ogystal â threfnu gemau a gweithgareddau ar gyfer gyda’r nos. Hefyd maen nhw’n cynnig presenoldeb cyfeillgar a sicrwydd a chysur i unrhyw un sydd â hiraeth am gartref. 

Fel cyfranogwr preswyl yn aros yn y Ganolfan neu gyfranogwr dydd, mae’r wythnosau gweithgarwch yma’n grêt i helpu i fagu hyder eich plentyn a datblygu ei sgiliau cyfathrebu. 

Wythnos gwbl fythgofiadwy ac antur wyliau ryfeddol.


Paratoi ar gyfer eich ymweliad

Canllaw i Wythnosau Antur yr Haf

Cais Teithio Wythnos Antur Ieuenctid      


Deunyddiau Darllen a Argymhellir 

RYA Youth Sailing Scheme (G11)

 ← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 diwrnod

Amser: 0915-1700

Yn addas ar gyfer: Plant heb hwylio erioed o’r blaen a’r rhai sydd â rhywfaint o brofiad ond eto heb fod yn hyderus i lansio, glanio na hwylio o amgylch cwrs heb gymorth. 

Oedran Gofynnol: 8oed.

Archebu Nawr