Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddatblygu eich sgiliau hwylio yn ystod yr wythnos gwella hwylio pum diwrnod yma’n llawn bwrlwm. Delfrydol ar gyfer plant sy’n forwyr hyderus ac eisiau perffeithio eu sgiliau a symud yn gyflymach.   

Yn cael ei dysgu mewn dingis deuddyn, mae’r wythnos yma’n gyflwyniad perffaith i hwyliau trisgwar a sgiliau rasio sylfaenol fel dechrau, rowndio marc a llinellau syth. Bydd ein hyfforddwyr cyfeillgar yn cynnal sesiynau amrywiol i brofi a datblygu eich sgiliau wrth i chi weithio drwy fodiwlau Dechrau Rasio a Hwylio gyda Hwyliau Trisgwar yr RYA.

Does dim angen poeni am gael unrhyw ddillad penodol neu arbenigol chwaith. Rydyn ni’n darparu’r rhain i gyd. Y cyfan fydd arnoch chi ei angen fydd dillad nofio, tywel, esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr a dillad cynnes (thermal/cnu) i’ch cadw chi’n gynnes braf.       

Am brofiad cyflawn, ychwanegwch y pecyn preswyl a bydd posib i’ch plentyn aros yn y Ganolfan am yr wythnos gyfan, yn cael gofal gan ein rhieni tŷ rhagorol. Maen nhw’n gwneud yn siŵr bod y plant yn codi i frecwast ac yn barod ar gyfer y diwrnod o’u blaen, yn ogystal â threfnu gemau a gweithgareddau ar gyfer gyda’r nos. Hefyd maen nhw’n cynnig presenoldeb cyfeillgar a sicrwydd a chysur i unrhyw un sydd â hiraeth am gartref. 

Fel cyfranogwr preswyl yn aros yn y Ganolfan neu gyfranogwr dydd, mae’r wythnosau gweithgarwch yma’n grêt i helpu i fagu hyder eich plentyn a datblygu ei sgiliau cyfathrebu. 

Wythnos gwbl fythgofiadwy ac antur wyliau ryfeddol.


Paratoi ar gyfer eich ymweliad

Canllaw i Wythnosau Antur yr Haf

Cais Teithio Wythnos Antur Ieuenctid


Deunyddiau Darllen a Argymhellir 

RYA Youth Sailing Scheme (G11)

 ← Yn ôl

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 Diwrnod

Amser: 0915-1700

Tystysgrifau: Dechrau Rasio a Hwylio gyda Hwyliau Trisgwar  

Yn addas ar gyfer: Plant sy’n gallu llywio a bod yn griw ar ddingi deuddyn o amgylch cwrs triongl sylfaenol 

Oedran Gofynnol: 12oed.

Archebu Nawr