Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyfle i ddatblygu eich hwylio i’r lefel nesaf yn ystod yr wythnos gwella eich hwylio wych yma sy’n para 5 diwrnod. Yn ystod yr wythnos yma sy’n llawn bwrlwm byddwch yn ymgymryd â Chamau 3 a 4 Cynllun Hwylio Ieuenctid yr RYA a hefyd efallai y cewch gyfle i ymarfer rhai sgiliau oddi ar y maes llafur Sgiliau Morwriaeth fel rhan o brif Gynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA.

Bydd ein hyfforddwyr cyfeillgar gyda chi bob cam o’r ffordd i’ch arwain a’ch addysgu chi wrth i chi ddatblygu eich gallu i hwylio.

A does dim angen poeni am gael unrhyw ddillad penodol neu arbenigol chwaith. Rydyn ni’n darparu’r rhain i gyd. Y cyfan fydd arnoch chi ei angen fydd dillad nofio, tywel, esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr a dillad cynnes (thermal/cnu) i’ch cadw chi’n gynnes braf.       

Am brofiad cyflawn, ychwanegwch y pecyn preswyl a bydd posib i’ch plentyn aros yn y Ganolfan am yr wythnos gyfan, yn cael gofal gan ein rhieni tŷ rhagorol. Maen nhw’n gwneud yn siŵr bod y plant yn codi i frecwast ac yn barod ar gyfer y diwrnod o’u blaen, yn ogystal â threfnu gemau a gweithgareddau ar gyfer gyda’r nos. Hefyd maen nhw’n cynnig presenoldeb cyfeillgar a sicrwydd a chysur i unrhyw un sydd â hiraeth am gartref. 

Fel cyfranogwr preswyl yn aros yn y Ganolfan neu gyfranogwr dydd, mae’r wythnosau gweithgarwch yma’n grêt i helpu i fagu hyder eich plentyn a datblygu ei sgiliau cyfathrebu. 

Wythnos gwbl fythgofiadwy ac antur wyliau ryfeddol.                


Paratoi ar gyfer eich ymweliad

Canllaw i Wythnosau Antur yr Haf

Cais Teithio Wythnos Antur Ieuenctid


Deunyddiau Darllen a Argymhellir 

RYA Youth Sailing Scheme (G11)

 ← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 Dydd

Amser: 0915-1700

Tystysgrifau: RYA Stage 3&4

Yn addas ar gyfer: Plant sy’n deall sylfeini hwylio ac sy’n gallu hwylio cwrs triongl (dan oruchwyliaeth fanwl).  .

Oedran Gofynnol: 8 oed.

Archebu Nawr