Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Cyffro, antur a mwy yn ystod yr wythnos weithgarwch yma sy’n llawn adrenalin. Mae ar gyfer plant ychydig yn hŷn na’r Wythnos Antur ac mae’r wythnos hon yn cynnig gweithgareddau sydd fymryn yn fwy heriol.

Yn ystod yr wythnos anhygoel yma cewch gyfle i fynd ar y traeth a rhoi cynnig ar syrffio gan ddefnyddio byrddau corff a chaiacs, sy’n ddelfrydol ar gyfer rhoi cynnig ar reidio tonnau. Yn ôl yn y Ganolfan cewch sesiwn yn gwibio ar hyd Afon Menai mewn catamaranau a rhoi cynnig ar gamp ddeinamig gwyntsyrffio, a mynd i feicio mynydd a dringo creigiau hefyd o bosib. Gan ddibynnu ar y tywydd, efallai y bydd cyfle hefyd i fynd i Arfordiro*, ond does dim posib addo hyn.        

A does dim angen poeni am gael unrhyw ddillad penodol neu arbenigol chwaith. Rydyn ni’n darparu’r rhain i gyd. Y cyfan fydd arnoch chi ei angen fydd dillad nofio, tywel, esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr a dillad cynnes (thermal/cnu) i’ch cadw chi’n gynnes braf.       

Am brofiad cyflawn, ychwanegwch y pecyn preswyl a bydd posib i’ch plentyn aros yn y Ganolfan am yr wythnos gyfan, yn cael gofal gan ein rhieni tŷ rhagorol. Maen nhw’n gwneud yn siŵr bod y plant yn codi i frecwast ac yn barod ar gyfer y diwrnod o’u blaen, yn ogystal â threfnu gemau a gweithgareddau ar gyfer gyda’r nos. Hefyd maen nhw’n cynnig presenoldeb cyfeillgar a sicrwydd a chysur i unrhyw un sydd â hiraeth am gartref. 

Fel cyfranogwr preswyl yn aros yn y Ganolfan neu gyfranogwr dydd, mae’r wythnosau gweithgarwch yma’n grêt i helpu i fagu hyder eich plentyn a datblygu ei sgiliau cyfathrebu. 

Wythnos gwbl fythgofiadwy ac antur wyliau ryfeddol. 

*yn dibynnu ar y tywydd a’r llanw


Paratoi ar gyfer eich ymweliad

Canllaw i Wythnosau Antur yr Haf

Cais Teithio Wythnos Antur Ieuenctid


 ← Yn ôl

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Hyd: 5 Diwrnod

Amser: 0915-1700

Addas ar gyfer: Unrhyw un

Oedran Gofynnol: 12oed

Archebu Nawr