Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae ein Penwythnosau Antur i’r Teulu’n gyfle i’r teuluoedd prysuraf fwynhau seibiant epig.

Mae ein Penwythnosau Antur i’r Teulu’n cynnwys nifer o weithgareddau ac yn llawn hwyl, cyffro a chyfle i greu atgofion anhygoel. Hefyd, mae’r penwythnosau hyn yn gyfle perffaith i flasu amrywiaeth enfawr o weithgareddau antur.

Rydyn ni’n cynllunio’r rhaglen i chi, i wneud y gorau o bob eiliad ac i ddarparu cymysgedd sy’n cynnig rhywbeth i bawb yn eich teulu, dim ots beth maen nhw’n ei hoffi neu beth yw eu profiadau blaenorol.

Mae ein penwythnos Hwylio i’r Teulu’n benwythnos llawn i ddod â’r teulu’n nes at ei gilydd a chael hwyl. Bydd cyfle i chi i gyd lywio a bod yn griw ar gwch, gyda’ch gilydd ac ar ben eich hun os ydych yn dymuno. Gydag amrywiaeth mor eang o ddingis ar gael, rydyn ni’n hyderus y byddwch chi i gyd yn hwylio erbyn diwedd y penwythnos.

Mae gan ein holl Benwythnosau Antur i’r Teulu opsiwn i ychwanegu’r pecyn preswyl, gan gyrraedd y noson gynt ar gyfer eich penwythnos epig. Mae’r pecyn yn cynnwys llety en-suite, brecwast mawr i’ch paratoi ar gyfer y diwrnod, pecyn bwyd i ginio i’ch cadw chi fynd a phryd bwyd blasus gyda’r nos.    

 

 

Family Fun Weekend thbnl

Penwythnos Hwyl i’r Teulu

  • Penwythnos cyflym o hwyl ac antur             
  • Rhoi cynnig ar bedwar gweithgaredd gwahanol
  • Cyfle i dreulio amser pwysig gyda’r teulu 

£130.00

(incl. Tax)
Plas Menai 09 06 15 28

Penwythnos Hwylio i’r Teulu

  • Cyflwyniad hwyliog i hwylio ar gyfer y teulu cyfan
  • Rhoi cynnig ar lywio cwch a bod yn griw arno
  • Helpu i ddatblygu cwlwm a pherthnasoedd teuluol 

£130.00

(incl. Tax)