Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Ewch i hel eich ffrindiau a dewch i ymuno â ni am hwyl ac antur yn y sesiynau gweithgarwch yma sy’n benodol ar gyfer ieuenctid 16 oed a hŷn.

Hwyl, chwerthin a rhwyfo yw’r cynhwysion yn y sesiwn yma. Gyda chaiacs eistedd ar y top, does dim rhaid poeni am fod yn sownd. Dim ond eistedd ar y top sydd raid i chi a chael cyngor gan ein hyfforddwyr cyfeillgar, a byddwch wrthi’n rhwyfo mewn dim o dro. I’r rhai ohonoch chi sydd eisiau rhoi cynnig ar gaiacs cocpit caeedig, mae hynny’n opsiwn bob tro.

Cewch ddarganfod ac ymarfer y dulliau rhwyfo sylfaenol wrth i chi deithio ar hyd Afon Menai. 

Eisiau rhoi cynnig ar ganŵio yn ogystal â chaiacio? Edrychwch ar sesiwn canŵio’r pnawn, sy’n cynnig math gwahanol o rwyfo.                

Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad gwarchodol personol angenrheidiol, gan gynnwys siwtiau gwlyb, dillad dal dŵr, cymhorthion arnofio a helmedau.  

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi:

  • Dillad nofio a thywel
  • Esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr
  • 50c ar gyfer y locer
  • Dillad cynnes 

Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Gweithgarwch: Sesiwn Blasu Caiacio

Amser: 09.15-12.30

Safonau Gofynnol: Dim

Categori: Oedolion

Oedran Gofynnol: 16oed+

Archebu Nawr