Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Dewch â’r plant neu dewch â’ch ffrindiau ac ymunwch â ni am amser gwych allan ar y dŵr yr haf yma, yn un o’n sesiynau gweithgarwch yn benodol ar gyfer teuluoedd a phlant.                      

Gyda phwyslais ar roi cynnig ar rywbeth newydd a chael llawer iawn o hwyl, mae’r sesiynau hyn yn ffordd wych o gryfhau clymau teuluol a gwneud ffrindiau newydd. 

Mae canŵs (neu gychod agored) yn ffordd grêt i fynd allan ar y dŵr ac maen nhw’n berffaith ar gyfer siwrnai fer. Ar ôl cael y cit, a chwarae gêm neu ddwy ar y lan er mwyn cynhesu, fe fyddwch chi’n mynd i mewn i’r cychod ac allan ar Afon Menai i brofi eich sgiliau rhwyfo.

Bydd llawer o gemau ar hyd y daith, i’ch helpu chi i ddatblygu eich sgiliau mewn ffordd hwyliog a difyr.  

Mae’r sesiwn yma’n agored i deuluoedd a phlant 8 oed a hŷn.   

Sylwer: Does dim rhaid i blant gael cwmni oedolyn yn y sesiwn yma. 

Eisiau rhwyfo mwy? Edrychwch ar sesiwn Caiacio’r pnawn lle cewch gyfle i weithio ar eich sgiliau rhwyfo unigol gan ddefnyddio ein caiacs eistedd ar y top.                             

Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad gwarchodol personol angenrheidiol, gan gynnwys siwtiau gwlyb, dillad dal dŵr, cymhorthion arnofio a helmedau.                     

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi:

  • Dillad nofio a thywel
  • Esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr
  • 50c ar gyfer y locer
  • Dillad cynnes 

← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Gweithgarwch: Sesiwn Blasu Canŵio

Amser: 0915-12.30

Safonau Gofynnol: None

Categori: Teulu a Ieuenctid

Oedran Gofynnol: 8oed

Archebu Nawr