Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Dewch â’r plant neu dewch â’ch ffrindiau ac ymunwch â ni am amser gwych allan ar y dŵr yr haf yma, yn un o’n sesiynau gweithgarwch yn benodol ar gyfer teuluoedd a phlant.                      

Gyda phwyslais ar roi cynnig ar rywbeth newydd a chael llawer iawn o hwyl, mae’r sesiynau hyn yn ffordd wych o gryfhau clymau teuluol a gwneud ffrindiau newydd. 

Yn gyflym ac yn hwyl, mae ein catamaranau’n grêt i unrhyw un sydd eisiau treulio ychydig oriau allan ar y dŵr yn mwynhau. Mae dechrau’n gyflym a hawdd ac mae’r cychod sefydlog yma’n cynnig profiad gwych i forwyr ac i bawb arall, wrth i chi wibio yn ôl ac ymlaen ar hyd Afon Menai. Ond cofiwch – mae’n hawdd gwirioni, a byddwch yn siŵr o fod eisiau dod yn ôl am fwy. 

Mae’r sesiwn yma’n agored i deuluoedd a phlant 8 oed a hŷn.   

Sylwer: Does dim rhaid i blant gael cwmni oedolyn yn y sesiwn yma.

Os ydych chi’n meddwl y bydd gennych chi egni i’w losgi ar ôl sesiwn ar ein catamaranau, beth am archebu sesiwn hwylio ar gyfer y pnawn, a fydd yn helpu i ategu a chadarnhau’r sgiliau wnaethoch chi eu dysgu ar fwrdd y catamaranau.

Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad gwarchodol personol angenrheidiol, gan gynnwys siwtiau gwlyb, dillad dal dŵr, cymhorthion arnofio a helmedau.                     

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi:

  • Dillad nofio a thywel
  • Esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr
  • 50c ar gyfer y locer
  • Dillad cynnes 

Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Gweithgarwch: Sesiwn Blasu Catamaran

Amser: 0915-12.30

Safonau Gofynnol: Dim

Categori: Teulu a Ieuenctid

Oedran Gofynnol: 8oed

Archebu Nawr