Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Ewch i hel eich ffrindiau a dewch i ymuno â ni am hwyl ac antur yn y sesiynau gweithgarwch yma sy’n benodol ar gyfer ieuenctid 16 oed a hŷn.

Eisiau rhoi cynnig ar hwylio ond ddim yn siŵr ble i ddechrau? Mae’r sesiwn blasu hanner diwrnod yma’n gyflwyniad perffaith. Teimlwch y gwynt yn eich gwallt a’r haul ar eich wyneb - neu ambell ddiferyn o law efallai – wrth i chi hwylio o dan arweiniad gofalus ein hyfforddwyr cyfeillgar. ’Fydd dim byd (dim hyd yn oed y glaw) yn eich gwneud chi’n ddi-hwyl wrth i chi ddysgu hwylio am y tro cyntaf ar eich pen eich hun. 

Os ydych chi’n awyddus i roi cynnig ar hwylio ac yn chwilio am fwy na hanner diwrnod, beth am gymryd rhan mewn sesiwn Catamaranau yn y pnawn, sy’n sesiwn dilynol gwych i sesiwn y bore. 

Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad gwarchodol personol angenrheidiol, gan gynnwys siwtiau gwlyb, dillad dal dŵr, cymhorthion arnofio a helmedau.     

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi:

  • Dillad nofio a thywel
  • Esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr
  • 50c ar gyfer y locer
  • Dillad cynnes 

← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Gweithgawrch: Sesiwn Blasu Hwylior

Amser: 09.15-12.30

Safonau Gofynnol: Dim

Categori: Oedolion

Oedran Gofynnol: 16oed+

Archebu Nawr