Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Dewch â’r plant neu dewch â’ch ffrindiau ac ymunwch â ni am amser gwych allan ar y dŵr yr haf yma, yn un o’n sesiynau gweithgarwch yn benodol ar gyfer teuluoedd a phlant.                      

Gyda phwyslais ar roi cynnig ar rywbeth newydd a chael llawer iawn o hwyl, mae’r sesiynau hyn yn ffordd wych o gryfhau clymau teuluol a gwneud ffrindiau newydd. 

Byddwch yn barod am fore o hwyl ac antur wrth i chi fentro i’r dŵr yn y sesiwn gweithgarwch Rhwyf-fyrddio Ar Eich Traed (SUP) yma.     

Mae rhwyf-fyrddio’n llawer o hwyl, dim ots beth ydi’ch oedran neu eich gallu chi, ac mae gennym ni fyrddau amrywiol, felly gallwch fod ar fwrdd ar eich pen eich hun, dau ar fwrdd neu efallai y bydd cyfle i chi roi cynnig ar ein SUP enfawr sydd â lle i hyd at 10 o bobl!

Mae’r sesiwn yma’n agored i deuluoedd a phlant 8 oed a hŷn.   

Sylwer: Does dim rhaid i blant gael cwmni oedolyn yn y sesiwn yma. 

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth i’ch cadw chi’n brysur am ddiwrnod cyfan, edrychwch ar ein sesiwn gwyntsyrffio yn y pnawn, sy’n cyd-fynd yn wych ac yn ategu’r sgiliau cadw cydbwysedd wnaethoch chi eu dysgu yn y bore. 

Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad gwarchodol personol angenrheidiol, gan gynnwys siwtiau gwlyb, dillad dal dŵr, cymhorthion arnofio a helmedau.                     

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi:

  • Dillad nofio a thywel
  • Esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr
  • 50c ar gyfer y locer
  • Dillad cynnes 

Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Gweithgawrch: Sesiwn Blasu Rhwyf-fyrddio

Amser: 0915-12.30

Safonau Gofynnol: Dim

Categori: Teulu a Ieuenctid

Oedran Gofynnol: 8oed

Archebu Nawr