Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Dewch â’r plant neu dewch â’ch ffrindiau ac ymunwch â ni am amser gwych allan ar y dŵr yr haf yma, yn un o’n sesiynau gweithgarwch yn benodol ar gyfer teuluoedd a phlant.                      

Gyda phwyslais ar roi cynnig ar rywbeth newydd a chael llawer iawn o hwyl, mae’r sesiynau hyn yn ffordd wych o gryfhau clymau teuluol a gwneud ffrindiau newydd. 

Hwyl, chwerthin a rhwyfo yw’r cynhwysion yn y sesiwn yma. Gyda chaiacs eistedd ar y top, does dim rhaid poeni am fod yn sownd. Dim ond eistedd ar y top sydd raid i chi a chael cyngor gan ein hyfforddwyr cyfeillgar, a byddwch wrthi’n rhwyfo mewn dim o dro. 

Mae’r sesiwn yma’n agored i deuluoedd a phlant 8 oed a hŷn.   

Sylwer: Does dim rhaid i blant gael cwmni oedolyn yn y sesiwn yma. 

Eisiau rhoi cynnig ar ganŵio yn ogystal â chaiacio? Edrychwch ar sesiwn canŵio’r bore, sesiwn hwyliog iawn gyda gemau.        

Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad gwarchodol personol angenrheidiol, gan gynnwys siwtiau gwlyb, dillad dal dŵr, cymhorthion arnofio a helmedau.   

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi:

  • Dillad nofio a thywel
  • Esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr
  • 50c ar gyfer y locer
  • Dillad cynnes 

← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Gweithgarwch: Sesiwn Blasu Caiacio

Amser: 13.30-17.00

Safonau Gofynnol: Dim

Categori: Teulu a Ieuenctid

Oedran Gofynnol: 8oed

Archebu Nawr