Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Ewch i hel eich ffrindiau a dewch i ymuno â ni am hwyl ac antur yn y sesiynau gweithgarwch yma sy’n benodol ar gyfer ieuenctid 16 oed a hŷn.

Yn gyflym ac yn hwyl, mae ein catamaranau’n grêt i unrhyw un sydd eisiau treulio ychydig oriau allan ar y dŵr yn mwynhau. Mae dechrau’n gyflym a hawdd ac mae’r cychod sefydlog yma’n cynnig profiad gwych i forwyr ac i bawb arall, wrth i chi wibio yn ôl ac ymlaen ar hyd Afon Menai. Ond cofiwch – mae’n hawdd gwirioni, a byddwch yn siŵr o fod eisiau dod yn ôl am fwy. 

Os ydych chi’n chwilio am ddiwrnod llawn o weithgarwch allan ar y dŵr, mae ein sesiwn hwylio yn y bore’n cyd-fynd yn berffaith â sesiwn hwylio catamaranau yn y pnawn, oherwydd fe fyddwch chi’n gyfarwydd eisoes â’r sylfeini. Er hynny, does dim rhaid i chi fod wedi gwneud sesiwn y bore yn gyntaf i fwynhau pnawn o hwylio catamaranau. 

Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad gwarchodol personol angenrheidiol, gan gynnwys siwtiau gwlyb, dillad dal dŵr, cymhorthion arnofio a helmedau.     

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi:

  • Dillad nofio a thywel
  • Esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr
  • 50c ar gyfer y locer
  • Dillad cynnes 

← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Gweithgarwch: Sesiwn Blasu Catamaran

Amser: 13.30-17.00

Safonau Gofynnol: Dim

Categori: Oedolion

Oedran Gofynnol: 16oed+

Archebu Nawr