Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Dewch â’r plant neu dewch â’ch ffrindiau ac ymunwch â ni am amser gwych allan ar y dŵr yr haf yma, yn un o’n sesiynau gweithgarwch yn benodol ar gyfer teuluoedd a phlant.                      

Gyda phwyslais ar roi cynnig ar rywbeth newydd a chael llawer iawn o hwyl, mae’r sesiynau hyn yn ffordd wych o gryfhau clymau teuluol a gwneud ffrindiau newydd. 

Byddwch yn barod am hwyl a sbri’r sesiwn blasu gwyntsyrffio gwych yma wrth i chi dreulio ychydig oriau pleserus yn ceisio cadw eich cydbwysedd ac yn ymdopi â bwrdd a hwyl.     

Mae’n hynod debygol y byddwch chi’n gwlychu ambell waith, felly byddwch yn barod i fod yn wlyb wrth i chi geisio meistroli’r sylfeini. A chofiwch ... mae pwyntiau ychwanegol i’w cael am syrthio i’r dŵr yn osgeiddig neu dan wenu!  

Mae’r sesiwn yma’n agored i deuluoedd a phlant 8 oed a hŷn.   

Sylwer: Does dim rhaid i blant gael cwmni oedolyn yn y sesiwn yma. 

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth i’ch cadw chi’n brysur am ddiwrnod cyfan, edrychwch ar ein sesiwn Rhwyf-fyrddio yn y bore, a fydd yn sylfaen wych ar gyfer eich gwyntsyrffio, drwy eich helpu i ddatblygu sgiliau cadw cydbwysedd.

Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad gwarchodol personol angenrheidiol, gan gynnwys siwtiau gwlyb, dillad dal dŵr, cymhorthion arnofio a helmedau.                     

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi:

  • Dillad nofio a thywel
  • Esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr
  • 50c ar gyfer y locer
  • Dillad cynnes 

← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs 

Gweithgarwch: Windsurfing Taster

Amser: 13.30-17.00

MSafonau Gofynnol: Dim

Categori: Teulu a Ieuenctid

Oedran Gofynnol: 8oed

Archebu Nawr