Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Ewch i hel eich ffrindiau a dewch i ymuno â ni am hwyl ac antur yn y sesiynau gweithgarwch yma sy’n benodol ar gyfer ieuenctid 16 oed a hŷn.

Byddwch yn barod am bnawn o hwyl ac antur wrth i chi fentro i’r dŵr yn y sesiwn gweithgarwch Rhwyf-fyrddio Ar Eich Traed (SUP) gwych yma.     

Mae rhwyf-fyrddio’n llawer o hwyl ac yn llesol iawn i ffitrwydd cyffredinol a sefydlogrwydd craidd. Does dim ots beth ydi’ch oedran neu eich gallu chi, ac mae gennym ni fyrddau amrywiol, felly gallwch fod ar fwrdd ar eich pen eich hun, dau ar fwrdd neu efallai y bydd cyfle i chi roi cynnig ar ein SUP enfawr sydd â lle i hyd at 10 o bobl!

Os ydych chi’n chwilio am rywbeth i’ch cadw chi’n brysur am ddiwrnod cyfan, edrychwch ar ein sesiwn gwyntsyrffio yn y bore, sy’n cyd-fynd yn wych ac yn ategu’r sgiliau cadw cydbwysedd wnaethoch chi eu dysgu yn y bore. 

Bydd Plas Menai’n darparu’r holl ddillad gwarchodol personol angenrheidiol, gan gynnwys siwtiau gwlyb, dillad dal dŵr, cymhorthion arnofio a helmedau.     

Cofiwch ddod â’r canlynol gyda chi:

  • Dillad nofio a thywel
  • Esgidiau ar gyfer mynd ar y dŵr
  • 50c ar gyfer y locer
  • Dillad cynnes 

← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Gweithgarwch: Sesiwn Blasu Rhwyf-fyrddio

Amser: 13.30-17.00

Safonau Gofynnol: Dim

Categori: Oedolion

Oedran Gofynnol: 16oed+

Archebu Nawr