Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Polisi Cwcis

Defnydd o Gwcis          

Weithiau byddwn yn casglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur tra rydych chi ar ein gwefan ni. Mae hyn yn galluogi i ni wella ein gwasanaethau a darparu gwybodaeth ystadegol am y defnydd o’n gwefan.                

Fel uchod, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich defnydd cyffredinol o’r rhyngrwyd drwy ddefnyddio ffeil cwcis. O’u defnyddio, mae’r cwcis yma’n cael eu lawrlwytho’n awtomatig i’ch cyfrifiadur. Mae’r ffeil cwcis yn cael ei storio ar yriant caled eich cyfrifiadur gan fod cwcis yn trosglwyddo gwybodaeth sy’n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur. Maent yn ein helpu ni i wella ein gwefan a’r gwasanaeth rydyn ni’n ei ddarparu i chi. 

Os ewch chi i’n gwefan ni pan mae eich porwr wedi’i osod i dderbyn cwcis, byddwn yn dehongli hyn fel arwydd eich bod yn caniatáu ein defnydd ni o gwcis a thechnolegau tebyg eraill, fel y disgrifir ym mholisi cwcis y wefan hon. Os byddwch yn newid eich meddwl yn y dyfodol am adael i ni ddefnyddio cwcis, gallwch addasu gosodiadau eich porwr i wrthod cwcis neu anablu cwcis yn llwyr.   

Disgrifiad o Gwcis

Mae’r cwcis canlynol yn cael eu defnyddio ar ein gwefan ni

AffiliateID

Dim ond ar gyfer ein system dracio aelodaeth fewnol mae’r cwci yma. Mae data’r defnyddiwr yn gwbl anhysbys.

PastMember

Bydd y cwci yma’n cael ei osod wrth i chi fewngofnodi – i’ch adnabod chi fel defnyddiwr sydd wedi mewngofnodi’n flaenorol.             

alc_enc

Bydd y cwci yma’n cael ei osod os byddwch yn dewis "Cofiwch Fi” yn ystod y broses fewngofnodi.

PHPSESSID

Mae’r cwci yma’n cael ei ddefnyddio ar gyfer sesiwn y defnyddiwr wrth dracio basged siopa.

Google AdSense

Mae’r cwci yma’n cael ei ddefnyddio gan Google i roi gwybod i ni sut mae hysbysebion yn perfformio.  Mae data’r defnyddiwr yn gwbl anhysbys. 

Google Analytics

Rydym yn defnyddio hwn i ddeall sut mae’r safle’n cael ei ddefnyddio er mwyn gwella profiad y defnyddiwr. Mae data’r defnyddiwr yn gwbl anhysbys.

Botymau cymdeithasol

Ar lawer o dudalennau’r safle fe welwch chi ‘fotymau cymdeithasol’. Mae’r rhain yn galluogi defnyddwyr i rannu neu farcio tudalennau. Dylech fod yn ymwybodol bod y safleoedd hyn yn debygol o fod yn casglu gwybodaeth am beth rydych chi’n ei wneud ar y rhyngrwyd i gyd. Dylech wirio polisïau penodol pob safle i weld sut yn union maent yn defnyddio eich gwybodaeth ac i gael gwybod sut i optio allan, neu ddileu gwybodaeth o’r fath.

Cwcis Trydydd Parti 

Rydym yn gweithio gyda chyflenwyr trydydd parti sydd hefyd yn gosod cwcis ar ein gwefan efallai, er enghraifft Twitter. Y cyflenwyr trydydd parti yma sy’n gyfrifol am y cwcis mae’n eu gosod ar ein safle. Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth, ewch i wefan y trydydd parti perthnasol.

Sut i reoli a dileu cwcis

Ni fyddwn yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth bersonol amdanoch chi sy’n galluogi i chi gael eich adnabod. Er hynny, os ydych yn dymuno cyfyngu neu flocio’r cwcis sydd wedi’u gosod gan y wefan, neu yn wir gan unrhyw wefan arall, gallwch dderbyn neu wrthod cwcis ar unrhyw adeg drwy fynd i’r panelau dewisiadau o brif ddewislen eich porwr (o dan ‘Edit’, ‘Tools’ neu ‘Options’ fel rheol). Neu chwiliwch yn swyddogaeth help eich porowr am "cwcis". Er hynny, os byddwch yn dewis dileu’r cwcis, efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn i chi neu efallai yr amherir ar eich defnydd o’r safle.

Fel dewis arall, ewch i www.aboutcookies.org sy’n cynnwys gwybodaeth gynhwysfawr am sut i wneud hyn ar amrywiaeth eang o borwyr. Mae yma fanylion hefyd am sut i ddileu cwcis oddi ar eich cyfrifiadur a hefyd gwybodaeth fwy cyffredinol am gwcis. Am wybodaeth am sut i wneud hyn ar borwr eich ffôn symudol, bydd rhaid i chi edrych yn llawlyfr eich ffôn.            

Cofiwch, wrth ddileu cwcis, efallai na fydd rhannau o’r safle’n gweithio’n iawn i chi neu efallai yr amherir ar eich defnydd o’r safle.

Fersiwn 1: Chwefror 2017