Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

RHAGLEN NOFIO PLAS MENAI   

Mae’r pwll nofio ym Mhlas Menai wedi cael ei adnewyddu yn ddiweddar a bydd yn ailagor ar Ebrill 1af. Rydyn ni wedi gweithio ochr yn ochr â’n hyfforddwyr nofio profiadol i greu Llwybr Nofio Plas Menai i annog a chefnogi nofwyr ifanc wrth iddynt ddatblygu ac wrth i lefel eu gallu wella. Bydd y llwybr yn rhoi canllawiau a nodau i bob nofiwr ac yn diffinio’n glir y siwrnai nofio i rieni, nofwyr ifanc ac oedolion sy’n dysgu. Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei hychwanegu y mis yma, gan gynnwys yr amserlen nofio. Ffoniwch 0300 300 3112 os hoffech drafod hyn gydag aelod o’r tîm. MWY

TRIPIAU YSGOL

Yn llawn chwedloniaeth, mae Gogledd Cymru yn lleoliad ysbrydoledig ar gyfer trip ysgol a gyda chyfleoedd am antur awyr agored a darganfod rownd pob cornel, bydd ymweliad â Phlas Menai yn aros yn hir yn eich cof chi a’ch disgyblion. MWY       

RHAGLEN GYMUNEDOL     

Os ydych chi’n byw yn lleol, byddem wrth ein bodd yn eich gweld chi yn y Ganolfan. Rydyn ni’n chwilio drwy’r amser am ffyrdd newydd o annog gwell defnydd o’r Ganolfan a’i chyfleusterau gan ein cymdogion agos a byddem wrth ein bodd yn clywed eich syniadau a’ch meddyliau am weithgareddau a rhaglenni y byddai gennych ddiddordeb yn eu mynychu. Cysylltwch â’r ganolfan: E-bost: info@plasmenai.co.uk Rhif Ffôn: 0300 300 3112