Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Isod mae manylion am y gweithgareddau a’r rhaglenni presennol rydyn ni’n eu cynnal yn benodol ar gyfer y gymuned leol, ond cofiwch, mae ein cwrs a’n rhaglen lawn o gyrsiau a gweithgareddau ar agor i bawb.

CLWB GWEITHGARWCH DREIGIAU MENAI

Mae ein clwb antur dros y penwythnos ar gyfer ieuenctid lleol 8 i 17 oed. Rydyn ni’n cynnal sesiynau bore, pnawn neu ddiwrnod llawn a hyfforddiant sgwad gyda chyfle i gystadlu mewn cystadlaethau lleol a rhanbarthol. MWY

YSGOL NOFIO

Rydyn ni’n credu bod dysgu nofio’n sgil bywyd allweddol ac mae gennym ni dîm rhagorol o hyfforddwyr hynod gymwys, profiadol a brwd a fydd yn meithrin eich sgiliau a’ch hyder chi. Mae gwersi ar gael ar gyfer plant ac oedolion. MWY