Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

PWLL NOFIO

Rydyn ni'n cynnal rhaglen brysur o sesiynau cyhoeddus a gwersi nofio. Os ydych chi'n aros yn y Ganolfan mae posib i chi ddefnyddio ein pwll am ddim yn ystod y sesiynau nofio cyhoeddus. Edrychwch ar yr amserlen ddiweddaraf am yr amseroedd sydd ar gael. Am wybodaeth am wersi nofio i blant ac oedolion, edrychwch ar yr Ysgol Nofio. 

YSTAFELL FFITRWYDD

Ar gyfer y rhai ohonoch chi sydd ag egni i’w losgi, mae gennym ni ystafell ffitrwydd fechan gydag offer da ar gael ar gyfer y bobl sy’n aros yma ac at ddefnydd y cyhoedd. Rydym yn cynnig cyflwyniad am ddim a does dim ffi aelodaeth fisol – dim ond talu wrth fynd fyddwch chi. Os ydych chi’n aros yn y Ganolfan, cewch ddefnyddio’r cyfleuster am ddim, ond bydd rhaid i chi gofrestru yn y Dderbynfa i ddechrau. 

TRAC JACKSON

Mwynhewch y wefr sydd i’w chael wrth feicio mynydd ar Drac Jackson, ein trac sgiliau beicio mynydd ar y safle. Mae ganddo bedwar llwybr dolen ar wahanol lefelau, gan gysylltu â’i gilydd i greu mwy nag 1km o feicio. Mae pob adran yn cynnig her newydd i’r beiciwr. Mae’r trac ar agor i’r cyhoedd ac am ddim i’w ddefnyddio, cyn belled nad oes grŵp ar y trac eisoes.                        

I ddefnyddio’r trac, mae’n rhaid i chi ddefnyddio eich offer eich hun a dilyn Canllawiau Diogelwch y Trac:

  • Rhaid i’ch beic chi fod yn gweithio’n iawn ac mewn cyflwr da, a hefyd y cit
  • Rhaid i bawb dan 14 oed gael eu goruchwylio gan oedolyn (dros 18 oed)
  • Rydym yn argymell helmedau a menig i feicio bob amser
  • Rhaid i chi feicio o fewn eich gallu
  • Os ydych chi’n hoffi neidio, rydym yn argymell eich bod yn gwisgo offer i warchod eich corff
  • Dim ond yng ngolau dydd y caniateir defnyddio’r trac 

← Yn ôl

Untitled design 6

Fitness room

  • Small but well equipped fitness room
  • Pre-booked sessions for current membership holders only
  • No monthly membership fees, you simply pay as you go 

£4.00

(incl. Tax)

 

Operating within the Covid-19 Restrictions means that we have had to implement a different way of operating the Fitness Room.  In addition to our standard rules for the use of the facility the following additional rules will apply.

1 All Customers must book and pay online and complete all the necessary paperwork.  During this time it will not be possible to purchase or use the monthly pass or any other special offers.

2 On arrival customers should report to reception and show their booking confirmation, before receiving the door code to enter the room.

3 Users will be asked to confirm that there are no changes to their medical condition and that they are not showing and symptoms associated with Covid-19

4 The changing rooms and showers will not be available and users will not have access to these facilities.

5 All users will be required to wipe down the machines they are using after use with the products supplied and to regularly sanitise their hands.  The room will be cleaned by the centre after every user.

5  All U16’s must have parental consent and the Acknowledgement of Risk form should have been completed. U14’s may only use the gym when working with a suitably qualified PT or National Governing Body qualified Coach as part of their training programme