Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Clwb Gweithgareddau Awyr Agored a Sgwadiau Syrffio a Hwylio

Gyda gweithredu ac antur ar bob tro, mae ein clwb gweithgaredd antur, Dreigiau Menai, wedi'i anelu at blant 8-17 oed ac mae'n ymwneud â chael hwyl yn yr awyr agored, dysgu sgiliau newydd, datblygu hyder a gwneud llawer o ffrindiau newydd ar hyd y ffordd.

Dewch draw i Dreigiau Menai ac tanio angerdd gydol oes am antur awyr agored, mae'r sesiynau wythnosol yn cynnwys cymryd rhan a datblygu mewn ystod o weithgareddau ar y dŵr ac ar y tir, o Hwylio a hwylfyrddio i Bushcraft a Dringo, i enwi dim ond rhai.

Fel rhan o glwb gweithgareddau Dreigiau Menai, mae cyfle hefyd i symud ymlaen, datblygu a mireinio hwylfyrddio a / neu Hwylio trwy ein Sgwadiau Dreigiau Menai, gyda disgwyliad y Sgwadiau yn y pen draw i fynd i mewn i ddigwyddiadau lleol a rhanbarthol fel rhan o Dîm Dreigiau Menai.

Trefnir digwyddiadau arbennig ychwanegol hefyd trwy gydol y flwyddyn, o benwythnosau preswyl i ŵyl penwythnos.

I newydd-ddyfodiaid rydym yn deall y gall rhywbeth newydd fod ychydig yn frawychus, felly penwythnos olaf y mis rydym yn cynnal sesiynau blasu fel y gallwch weld a yw ar eich cyfer chi cyn i chi arwyddo.

Gellir archebu pob sesiwn yn fisol.

Ni allwn ddarparu ar gyfer unrhyw un sy'n troi i fyny heb archeb - ni chaiff unrhyw sesiynau a gollir yn ystod archeb set fisol eu had-dalu.

IMG 0014 resized

Dreigiau Menai Bore Sadwrn

 • Clwb gweithgarwch bore Sadwrn llawn bwrlwm 
 • Archebu mwn cyfresi misol  
 • Penderfynir ar y pris gan nifer y dyddiau Sadwrn yn y mis archebu 

£42.50

(incl. Tax)
IMG 0041 resized

Dreigiau Menai Bore Sadwrn – Sesiwn Blasu

 • Dewch am un sesiwn i roi cynnig arni
 • Cyfarfod ffrindiau newydd
 • Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol

£8.50

(incl. Tax)
IMG 0083 resized

Dreigiau Menai Pnawn Sadwrn

 • Clwb gweithgarwch pnawn Sadwrn llawn bwrlwm 
 • Archebu mwn cyfresi misol  
 • Penderfynir ar y pris gan nifer y dyddiau Sadwrn yn y mis archebu 

£42.50

(incl. Tax)
Plas Menai 10 06 15 014

Dreigiau Menai Pnawn Sadwrn – Sesiwn Blasu

 • Cyfle i flasu sesiwn gweithgarwch yn y pnawn 
 • Ymunwch yn hwyl y clwb
 • Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol

£8.50

(incl. Tax)
Plas Menai 09 06 15 109

Menai Dragons Taster Open Day AM

 • Come and see what our Activity Club, Menai Dragons is all about 
 • Find out what the Dragons get up to on a weekly basis
 • Have a go at an activity, there's no experience required here 
 • Parents are welcome to stay with children during this session and instructors will be on hand to answer any questions 
 • Saturday 29th February 2020
 • AM session: 09.15 - 12.30

£5.00

(incl. Tax)
Rafted Canoe 1 PR

Menai Dragons Taster Open Day PM

 • Come and see what our Activity Club, Menai Dragons is all about 
 • Find out what the Dragons get up to on a weekly basis
 • Have a go at an activity, there's no experience required here 
 • Parents are welcome to stay with children during this session and instructors will be on hand to answer any questions 
 • Saturday 29th February 2020
 • PM session: 13.15 - 16.30

£5.00

(incl. Tax)
DS Performance Sailing 4 resized

Menai Dragons Squad Taster Open Day

 • Come and see what our Menai Dragons Squads is all about 
 • If you're already keen about Sailing and/or windsurfing come and see what the squads get up to 
 • Opportunity to progress, develop and refine Windsurfing and/or Sailing through our Menai Dragons Squads
 • Parents are welcome to stay with children during this session and instructors will be on hand to answer any questions 
 • Sunday 1st March 2020
 • Time: 09.15 - 16.30

£5.00

(incl. Tax)
Plas Menai 09 06 15 038

Hyfforddiant Sgwad Dreigiau Menai

 • Cyfle i ddatblygu eich sgiliau hwylio a gwyntsyrffio
 • Dod yn ffrindiau gydag aelodau eraill y sgwad
 • Cystadlu mewn cystadlaethau lleol fel rhan o #teammenaidragons

£82.50

(incl. Tax)
Plas Menai 09 06 15 172

Windsurfing Squad

 • Develop your windsurfing skills
 • Great camaraderie with other squad members
 • Compete at local events as #teammenaidragons
 • Booked in monthly sets
 • Please Note: Sessions missed within a month block are non-refundable and non-transferable.

£82.50

(incl. Tax)

Dreigiau Menai Penwythnos Preswyl

 • Penwythnos o hwyl ac antur 
 • Aros dros nos yn y Ganolfan
 • Yn agored i holl gyfranogwyr y clwb a’r rhai sy’n dod am y tro cyntaf

£62.00

(incl. Tax)
DS Performance Sailing 4 resized

Menai Dragons Squad Taster Open Day

 • Come and see what our Menai Dragons Squads is all about 
 • If you're already keen about Sailing and/or windsurfing come and see what the squads get up to 
 • Opportunity to progress, develop and refine Windsurfing and/or Sailing through our Menai Dragons Squads
 • Parents are welcome to stay with children during this session and instructors will be on hand to answer any questions 
 • Sunday 1st March 2020
 • Time: 09.15 - 16.30

£5.00

(incl. Tax)
Plas Menai 09 06 15 109

Menai Dragons Taster Open Day AM

 • Come and see what our Activity Club, Menai Dragons is all about 
 • Find out what the Dragons get up to on a weekly basis
 • Have a go at an activity, there's no experience required here 
 • Parents are welcome to stay with children during this session and instructors will be on hand to answer any questions 
 • Saturday 29th February 2020
 • AM session: 09.15 - 12.30

£5.00

(incl. Tax)
Rafted Canoe 1 PR

Menai Dragons Taster Open Day PM

 • Come and see what our Activity Club, Menai Dragons is all about 
 • Find out what the Dragons get up to on a weekly basis
 • Have a go at an activity, there's no experience required here 
 • Parents are welcome to stay with children during this session and instructors will be on hand to answer any questions 
 • Saturday 29th February 2020
 • PM session: 13.15 - 16.30

£5.00

(incl. Tax)

North Wales OnBoard Festival

 • Weekend Festival
 • Camp at venue
 • Great introduction to racing

£75.00

(incl. Tax)