Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Yn llawn antur a bwrlwm, mae ein clwb gweithgareddau antur, Dreigiau Menai, yn gyfle i gael hwyl yn yr awyr agored, dysgu sgiliau newydd, datblygu hyder a gwneud llawer o ffrindiau newydd ar yr un pryd.   Rydyn ni wedi ceisio gwneud y clwb mor hyblyg â phosib ac mae posib archebu sesiynau’n fisol. Hefyd rydyn ni’n cynnal sesiynau blasu i chi gael gweld ydych chi’n mwynhau cyn cofrestru, penwythnos preswyl blynyddol Dreigiau Menai, a hefyd mae cyfle i chi ddatblygu eich sgiliau a mynychu digwyddiadau lleol a rhanbarthol drwy gyfrwng Sgwad Dreigiau Menai. Felly ewch amdani … dewch draw i ymuno â chriw Dreigiau Menai.

IMG 0014 resized

Dreigiau Menai Bore Sadwrn

 • Clwb gweithgarwch bore Sadwrn llawn bwrlwm 
 • Archebu mwn cyfresi misol  
 • Penderfynir ar y pris gan nifer y dyddiau Sadwrn yn y mis archebu 

£42.50

(incl. Tax)
IMG 0041 resized

Dreigiau Menai Bore Sadwrn – Sesiwn Blasu

 • Dewch am un sesiwn i roi cynnig arni
 • Cyfarfod ffrindiau newydd
 • Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol

£8.50

(incl. Tax)
IMG 0083 resized

Dreigiau Menai Pnawn Sadwrn

 • Clwb gweithgarwch pnawn Sadwrn llawn bwrlwm 
 • Archebu mwn cyfresi misol  
 • Penderfynir ar y pris gan nifer y dyddiau Sadwrn yn y mis archebu 

£42.50

(incl. Tax)
Plas Menai 10 06 15 014

Dreigiau Menai Pnawn Sadwrn – Sesiwn Blasu

 • Cyfle i flasu sesiwn gweithgarwch yn y pnawn 
 • Ymunwch yn hwyl y clwb
 • Does dim angen unrhyw brofiad blaenorol

£8.50

(incl. Tax)
Plas Menai 09 06 15 172

Saturday Windsurfing Squad

 • Develop your windsurfing skills
 • Great camaraderie with other squad members
 • Compete at local events as #teammenaidragons
 • Booked in monthly sets
 • Please Note: Sessions missed within a month block are non-refundable and non-transferable.

£82.50

(incl. Tax)
Plas Menai 09 06 15 038

Hyfforddiant Sgwad Dreigiau Menai

 • Cyfle i ddatblygu eich sgiliau hwylio a gwyntsyrffio
 • Dod yn ffrindiau gydag aelodau eraill y sgwad
 • Cystadlu mewn cystadlaethau lleol fel rhan o #teammenaidragons

£82.50

(incl. Tax)

Dreigiau Menai Penwythnos Preswyl

 • Penwythnos o hwyl ac antur 
 • Aros dros nos yn y Ganolfan
 • Yn agored i holl gyfranogwyr y clwb a’r rhai sy’n dod am y tro cyntaf

£62.00

(incl. Tax)

North Wales OnBoard Festival

 • Weekend Festival
 • Camp at venue
 • Great introduction to racing

£75.00

(incl. Tax)