Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae’r Gylched Rasio Ieuenctid Clwb (CYRC) yn gyfres o gystadlaethau hwylio cyfeillgar sy’n cael eu cynnal mewn clybiau hwylio lleol ledled y rhanbarth. Maent yn darparu ar gyfer morwyr profiadol a hefyd yn croesawu, yn annog ac yn helpu morwyr llai profiadol i ddod o hyd i’w traed yn y fflyd.      

Fel aelod o Sgwad Dreigiau Menai, cewch gyfle i gymryd rhan yn y digwyddiadau hyn fel rhan o #TeamMenaiDragons. 

I gefnogi ac annog #TeamMenaiDragons, rydyn ni’n rhoi cit i chi ei ddefnyddio yn y digwyddiadau ac yn eich cludo chi yno ac yn ôl. Bydd ein hyfforddwyr wrth law hefyd drwy gydol y dydd i helpu i’ch arwain chi drwy’r regata, darparu hyfforddiant ar y dŵr ac i’ch annog wrth i chi gystadlu.

Mae holl gystadlaethau CYRC yn cael eu cyfrif fel dyddiau hyfforddi sgwad ac felly maent yn rhan o ffi hyfforddi fisol Sgwad Dreigiau Menai. Os byddwch yn dewis peidio â dod i’r CYRC, ni fydd Hyfforddiant Sgwad ar y diwrnod hwnnw ac ni fydd gennych hawl i ad-daliad.              

Ffioedd Cofrestru CYRC

I fynychu rhaid i holl forwyr CYRC dalu ffi gofrestru. Mae hon yn cael ei thalu’n uniongyrchol i’r clwb hwylio sy’n trefnu’r digwyddiad. I symleiddio’r broses yma, gofynnwn i holl aelodau Dreigiau Menai gofrestru a thalu’r ffi i ni ar-lein. Wedyn byddwn ni’n talu i’r clwb hwylio’n uniongyrchol ar ran holl aelodau’r tîm fydd yn bresennol.


Dyddiadau 2017

21 Mai – Clwb Hwylio’r Felinheli     

4 Mehefin – Clwb Hwylio Pwllheli

9 Gorffennaf – Clwb Hwylio Brenhinol Ynys Môn

20 Awst - Clwb Hwylio Llandudno

2-3 Medi – Gŵyl On Board (Y Bala) – bydd angen archebu’r ŵyl hon ar wahân a byddwn yn rhoi mwy o wybodaeth i chi’n nes at y dyddiad.             


← Yn ôl i Dreigiau Menai

 

Gwybodaeath amy Cwrs

Cyfres CYRC

Hyd: 1 Day

Asmer: 0915-17.00

Safonau Gofynnol: Rhaid i chi allu hwylio o amgylch cwrs triongl 

Oedran Gofynnol: 10-17 oed.


Cofrestrwch Nawr