Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Ffordd berffaith i roi cychwyn i dymor newydd o weithgarwch a dianc rhag eich rhieni am ddiwrnod neu ddau. Mae’r penwythnos preswyl yma sy’n llawn gweithgarwch antur yn agored i’r rhai sy’n dod i sesiynau Dreigiau Menai yn rheolaidd a’r rhai sy’n dod am y tro cyntaf.

Mae’n llawn cyffro ac antur a dydi’r hwyl ddim yn dod i ben ar ddiwedd y dydd. Ar ôl diwrnod prysur yn yr awyr agored, byddwch yn mwynhau pryd bwyd blasus yn yr ystafell fwyta ac wedyn yn cael noson o hwyl a gemau.  Byddwch yn treulio noson mewn tŷ i griw mawr ar y safle, dan oruchwyliaeth rhiant tŷ gofalus.   

Gan godi’n gynnar yn y bore, byddwch yn mynd i lawr i’r ystafell fwyta i lenwi eich bol gyda brecwast mawr yn barod ar gyfer diwrnod arall o antur.


Y Camua Nesaf: Os ydi’r penwythnos wedi deffro’r anturiaethwr ynoch chi ac os ydych chi’n barod am fwy, Clwb Gweithgarwch Sadwrn Dreigiau Menai ydi’r lle perffaith i chi. Mae’r sesiynau’n cael eu cynnal yn y bore ac yn y pnawn 

← Yn ôl

Gwybodaeth am y Cwrs

Penwythnos Preswyl

Hyd: 2 diwrnod

Amser: 0915-17.00

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 8-17 oed.

Cwbl Gynhwysol: Bwyd a llety’n gynwysedig  

Archebu Nawr