Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Hwyl ac antur sy’n cael lle blaenllaw yng Nghlwb Gweithgarwch Sadwrn Dreigiau Menai. Allan ar y dŵr cewch roi cynnig ar hwylio, gwyntsyrffio, rhwyf-fyrddio a chaiacio neu, pan nad yw’r amodau ar y dŵr yn ffafriol, cewch herio ein llwybr beicio mynydd, y wal greigiau dan do neu’r cyrsiau rhaffau isel. 

Mae ein sesiynau ni i gyd yn cael eu rhedeg gan hyfforddwyr cyfeillgar a chymwys ac yn llawer o hwyl. Mae pawb yn ffrindiau a gyda chymaint o weithgareddau gwahanol ar gael, does dim ots am y tywydd, mae rhywbeth cyffrous ac anturus i roi cynnig arno bob amser.                           


 Y Camau Nesaf: Holl bwrpas Dreigiau Menai yw cael hwyl a bod yn egnïol yn yr awyr agored, ond os byddwch chi’n gwirioni ar naill ai hwylio neu wyntsyrffio ac eisiau datblygu’r sgiliau hyn ymhellach, mae Sgwad Dreigiau Menai yn berffaith i chi. 

← Yn ôl i Dreigiau Menai

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Sesiwn Pnawn Sadwrn 

Hyd: 3 awr

Asmer: 13.30-16.30

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 8-17 oed.

Pris: £8.50 y sesiwn, a archebir mewn blociau misol. Felly penderfynir ar y pris gan nifer y Sadyrnau ym mhob bloc misol.


Archebu Nawr