Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Dysgu sut i wyntsyrffio – a chael amser gwych!          

Anghofiwch am y rhwystrau meddyliol a rhowch gynnig ar rywbeth newydd. Mae gwyntsyrffio yn grêt i bob oedran, siâp a gallu. 

Mae ein sesiynau pnawn Sul ar gyfer merched, i ddod i roi cynnig ar rywbeth cwbl newydd heb fod angen unrhyw brofiad blaenorol. Maent hefyd ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio ar eu sgiliau canolraddol os ydych chi wedi gwyntsyrffio o’r blaen. Cewch ymuno â grŵp o ferched mwy profiadol sydd wedi gwirioni ar y gamp. 

Mae’n gyflwyniad gwych i wyntsyrffio. Am bris isel, cewch brofi’r gamp yng nghwmni hyfforddwyr cymwys a phrofiadol, ac mae hefyd yn gamp gymdeithasol grêt.                    

Mae gwyntsyrffio yn gamp wych i’w dewis ac mae’n gymharol hawdd dysgu sut i feistroli’r sylfeini.           

Ym Mhlas Menai rydym yn darparu’r offer diweddaraf sy’n sicrhau bod dysgu sut i wyntsyrffio’n hawdd ac yn hwyl. Mae pobl yn cael camargraff bod gwyntsyrffio’n anodd ei ddysgu. A dweud y gwir, mae’n amser grêt i ddechreuwyr ymuno â’r gamp. Mae datblygiadau mewn offer yn golygu bod sefydlogrwydd ar y bwrdd yn haws. Mae’r hwyliau, y mastiau a’r bŵm yn llawer ysgafnach sy’n golygu nad oes raid i chi boeni am geisio codi hwyl drom sydd wedi dyddio neu sy’n rhy fawr i chi ei defnyddio.

Dyma beth sydd raid i chi ei wneud:

Archebu lle mewn cyfres fisol

Cyrraedd  15 munud cyn yr amser dechrau 

Dod â’r canlynol gyda chi – Tywel, esgidiau ymarfer i’w gwlychu, 50c ar gyfer locer a dillad nofio i fynd o dan siwt wlyb (rydyn ni’n darparu siwt wlyb ond os oes gennych chi un eich hun, mae croeso i chi ei defnyddio – bydd angen siwt hyd llawn).   

Bydd yr holl offer a’r cit yn cael eu darparu gennym ni.

Sylwch: Ni ellir ad-dalu sesiynau a gollir o fewn bloc mis.

WW 1

Gwyntsyrffio i Ferched

Gwyntsyrffio i Ferched - Pnawniau Sul  

Archebir mewn cyfresi misol

Does dim angen unrhyw brofiad

Sylwch: Ni ellir ad-dalu sesiynau a gollir o fewn bloc mis.

£42.50

(incl. Tax)