Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Ydych chi’n ystyried dechrau gwyntsyrffio? Neu weithio ar eich sgiliau canolraddol? Wel, rydych chi wedi dod i’r lle iawn.

Mae gwyntsyrffio yn gamp gyffrous y gallwch chi ddechrau ei dysgu beth bynnag yw eich oedran neu eich gallu. Gyda hyfforddiant arbenigol, bydd y sylfeini’n dod yn ail natur i chi’n fuan iawn a byddwch yn meddwl pam na wnaethoch ddechrau arni flynyddoedd yn ôl!

Mae’n haws na mae’n edrych!

Ffurf ar hwylio yw gwyntsyrffio. Rydych chi’n sefyll ar fwrdd, yn dal hwyl (sy’n sownd yn y bwrdd) ac yn cael eich gyrru ar draws y dŵr gan y gwynt. Rydych chi’n llywio drwy addasu lleoliad yr hwyl a symud eich traed.    

Peidiwch â bod ag ofn syrthio i mewn!

Fel dechreuwr, rydych chi’n debygol o syrthio cryn dipyn. Mae cadw cydbwysedd ar y bwrdd a cheisio tynnu’r hwyl i fyny a lleoli eich hun gan ddeall cyfeiriad y gwynt hefyd yn gallu bod yn eithaf anodd i ddechrau. Os nad yw pethau’n mynd fel y dylen nhw, byddwch yn cael trochfa’n reit sydyn!        

Peidiwch â phoeni am syrthio i mewn, mae’r cyfan yn rhan o’r dysgu a byddwch yn gwisgo cymorth arnofio beth bynnag, ac yn cael eich dysgu i syrthio’n ddiogel a chael eich hun yn ôl ar y bwrdd.

Cyngor doeth

Wrth ddysgu camp newydd, rydych chi’n siŵr o glywed rhai geiriau anghyfarwydd. Weithiau bydd yn teimlo fel eich bod yn dysgu iaith newydd. Ceisiwch gael mantais ar eich cyd wyntsyrffwyr drwy ddarllen am y gamp cyn dechrau cymryd rhan. Fe fyddwch chi’n siarad fel gwyntsyrffiwr medrus mewn dim o dro, hyd yn oed os nad ydych chi’n siŵr beth mae’r cyfan yn ei olygu – eto!

Dec – wyneb uchaf y bwrdd.        

Trwyn – blaen y bwrdd.       

Cynffon – cefn y bwrdd.

Rheilen – ymyl y bwrdd.      

Mast – Dyma’r polyn ar i fyny mae’r hwyl wedi’i gosod arno, mae’n cynnal ymyl flaen yr hwyl.       

Bŵm – y bar sy’n sownd yn yr hwyl. Mae’n rhan o’r rig rydych chi’n cydio ynddo, fe allech chi ei alw’n handlenni.                

Rig – mae’r gair yma’n cyfeirio at gynllun y gwyntsyrff h.y. yr hwyl, y mast a’r bŵm.

Bwrdd dager – yr asgell fawr y mae posib ei thynnu’n ôl yng nghanol y bwrdd. Mae’n rhoi mwy o sefydlogrwydd i’r bwrdd ac ymwrthedd tua’r ochr.       

Asgell – sydd ar waelod y bwrdd, mae’n darparu sefydlogrwydd ac yn cadw’r bwrdd yn symud mewn llinell syth.

Llusgraff – rhaff sy’n galluogi i chi dynnu’r hwyl allan o’r dŵr.

Harnais – darn o’r cit sy’n mynd rownd eich canol ac wedyn yn cael ei roi’n sownd yn y rig.

Ffyn – ffyn hyblyg sy’n rhoi cryfder a siâp i’r hwyl.            

O’r lan – pan mae’r gwynt yn chwythu yn uniongyrchol oddi ar y tir neu’r lan.

Ar y lan – pan mae’r gwynt yn chwythu ar y tir neu’r lan.     

Starn-ogamu – symudiad sy’n troi trwyn y bwrdd oddi wrth y gwynt.         

Tacio – troi’r bwrdd gyda’r trwyn drwy’r gwynt.          

Achub pili pala – pan rydych chi’n gosod yr hwyl yn wastad ar y bwrdd ac yn rhwyfo’r bwrdd a’r hwyl yn ôl i’r lan.

Camgymeriadau cyffredin – byddwch yn barod

Mae cymaint i’w gofio pan rydych chi’n dysgu chwaraeon dŵr newydd ac felly mae’n naturiol y byddwch chi’n gwneud ambell gamgymeriad yma ac acw. Isod mae rhai camgymeriadau cyffredin mae gwyntsyrffwyr newydd yn tueddu i’w gwneud. Ceisiwch osgoi’r rhain a bydd eich gwyntsyrffio yn gwella yn fawr.

Gwylio’r gêr – un o reolau pwysig gwyntsyrffio yw ble bynnag rydych chi’n edrych fyddwch chi’n mynd – os ydych chi’n edrych i lawr ar eich traed neu’r dŵr, mae’n debygol iawn y bydd y gweddill ohono chi’n dilyn yn fuan iawn.

Caru gormod ar eich cit – bydd tynnu’r rig (hwyl) yn rhy agos at eich corff yn effeithio ar y ffordd mae’n dal y gwynt a bydd yn achosi i chi golli cydbwysedd, gan arwain at sblash mawr yn y pen draw! Cofiwch ymestyn blaen eich braich drwy’r amser i helpu i gadw’r rig oddi wrth eich corff.            

Ddim yn cynnal pwysau dros y llinell ganol – y llinell ganol yw’r rhan fwyaf sefydlog o’r bwrdd. Os byddwch yn sefyll yn rhy bell ymlaen neu yn ôl, neu’n rhy agos at y rheiliau (yr ymyl), byddwch yn troi’r bwrdd - ac eto… sblash!

 

 

Gwybodaeth am y Cwrs

Sessiwn Pnawn Sul

Hyd: 3 Awr

Amser: 13.30-16.30

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd 15 munud cyn amser dechrau eich cwrs er mwyn cofrestru

Safonau Gofynnol: Dim

Oedran Gofynnol: 18 oed.

Pris: £42.50 archebu mewn blociau misol. 

Sylwch: Ni ellir ad-dalu sesiynau a gollir o fewn bloc mis.


Check dates, prices & book