Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Rydyn ni’n teimlo’n angerddol am yr awyr agored ac rydyn ni wedi bod yn darparu tripiau ysgol o weithgarwch antur llawn bwrlwm ers dros 30 o flynyddoedd. Mae pob trip yn cael ei lunio’n unigol i gynnig profiadau bythgofiadwy, sy’n helpu i ddatblygu hyder a sgiliau cyfathrebu ac annog datblygiad corfforol, cymdeithasol a phersonol disgyblion.

Mae golygfeydd naturiol trawiadol gogledd Cymru’n gefndir ysbrydoledig ac mae ein lleoliad ar lan Afon Menai’n agos iawn at Barc Cenedlaethol Eryri, sy’n golygu bod yr amrywiaeth o weithgareddau y gallwn ni eu cynnig yn ddiguro. Rydyn ni ar agor drwy gydol y flwyddyn a dim ots beth yw’r tywydd neu’r adeg o’r flwyddyn, mae digon i’w wneud yma bob amser.

Mae ein tîm profiadol wedi ymrwymo i sicrhau bod y disgyblion yn cael y profiad gorau posib yn ystod eu hymweliad, drwy eu helpu i groesawu cyfleoedd a phrofiadau dysgu newydd. Rydym yn ceisio sicrhau bod ein gweithgareddau’n cael eu mapio yn erbyn y Cwricwlwm Cenedlaethol ac yn darparu cysylltiadau trawsgwricwlaidd, yn ogystal â datblygu sgiliau allweddol, fel gwneud penderfyniadau, gwaith tîm a chyfathrebu.

Os yw eich disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 2, 3 neu 4, bydd trip gweithgarwch i Blas Menai nid yn unig yn bodloni gofynion y cwricwlwm, ond hefyd yn rhoi profiad gwirioneddol fythgofiadwy iddyn nhw.

Mae gan y Ganolfan fathodynnau Dysgu y Tu Allan i’r Ystafell Ddosbarth a Nod Antur, yn ogystal â thrwydded AALA. Rydym yn cael ein harchwilio’n rheolaidd hefyd gan yr RYA a Canŵio Cymru, felly gallwch fod yn dawel eich meddwl bod eich disgyblion mewn dwylo diogel. 

Lawrlwythwch eich copi o lyfryn Ysgol Plas Menai yma     

Darganfod mwy ...

Cais am Bris

 Os ydych chi’n ystyried dod ag ysgol i’r Ganolfan ac os ydych chi eisiau siarad â rhywun, cysylltwch ag aelod perthnasol o’r tîm;

Ysgolion o Gymru; Charlotte Falck charlotte.falck@sport.wales  neu ffoniwch 01248 673953

← Yn ôl