Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Mae diogelwch wedi bod yn hollbwysig ym Mhlas Menai erioed. Mae’r Ganolfan yn gosod y safonau uchaf o ran iechyd a diogelwch ac yn gweithredu archwiliadau ac asesiadau risg manwl. Mae’r Ganolfan wedi’i thrwyddedu gan yr Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau Antur, sy’n ofynnol i unrhyw un sy’n darparu gweithgareddau antur i bobl ifanc iau na 18 oed. Mae hefyd yn gweithredu yn unol â safonau’r Cyrff Rheoli Cenedlaethol.

Fel rhan o'i ddull o weithredu, nid yw Chwaraeon Cymru yn codi unrhyw yswiriant atebolrwydd cyhoeddus, fodd bynnag, fel corff a noddir gan Lywodraeth Cymru, mae Chwaraeon Cymru a'i holl weithgareddau, gan gynnwys y rhai ym Mhlas Menai, yn dod o dan indemneb Llywodraeth Cymru, a fydd yn talu unrhyw gostau angenrheidiol os caiff Chwaraeon Cymru ei ganfod yn atebol yn gyfreithiol.

Pecyn Iechyd a Diogelwch

Mae’r Ganolfan wedi’i hachredu gan y sefydliadau canlynol

RYA Training Centre Logo Final large   British Canoeing   AALA logo   QB AwardedMark   adventuremark large    Visit Wales   FULL QUEST LOGO

← Yn ôl