Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Os ydych chi’n ystyried gogledd Cymru a Phlas Menai fel cyrchfan ar gyfer eich trip ysgol nesaf, ond yn anghyfarwydd â’r ardal a’r Ganolfan, mae ein penwythnos blasu am ddim i ysgolion yn gyfle delfrydol i ddod i wybod mwy am yr hyn sydd gennym ni i’w gynnig, heb glymu eich hun i unrhyw archeb.

Dyma benwythnos hwyliog braf sy’n cynnig llawer o wybodaeth, yn benodol ar gyfer athrawon sy’n cynllunio eu trip nesaf. Drwy aros yn y Ganolfan cewch brofiad uniongyrchol o’r cyfleusterau a’r gwasanaethau sydd ar gael, gan gynnwys y llety a’r arlwyo, a byddwch yn cael cyfle i roi cynnig ar rai o’r gweithgareddau eich hun. Bydd staff wrth law drwy gydol y penwythnos os hoffech chi siarad gyda rhywun am yr ystod lawn o weithgareddau sydd ar gael ac am greu trip penodol i fodloni eich anghenion chi.

Hefyd, yn ystod y penwythnos, byddwn yn mynd â chi ar daith o amgylch yr ardal leol, i fwynhau rhai o’r golygfeydd lleol godidog ac i ymweld â rhai o’r llecynnau lle bydd rhai gweithgareddau oddi ar y safle’n cael eu cynnal. Dyma ffordd bleserus iawn o ganfod mwy am y Ganolfan a beth allwn ni ei gynnig i’ch ysgol.  

Rhaglen Penwythnos


Os nad ydych chi’n gallu dod yn ystod y penwythnos ond eich bod eisiau ymweld â’r Ganolfan, ffoniwch a byddwn yn fwy na pharod i drefnu amser mwy cyfleus ar eich cyfer.  

Ysgolion o Gymru; Charlotte Falck charlotte.falck@sport.wales neu ffoniwch 01248 673953

Ysgolion o’r tu allan i Gymru; Nia Jones nia.jones@sport.wales neu ffoniwch 01248 673943

← Yn ôl

Gwybodaeth Hanfodol

Hyd: Penwythnos

Cyrraedd: Nos Wener

Gadael: Pnawn Sul

Argaeledd: Cyfyngedig i 2 gynrychiolydd o bob ysgol

Cwbl Gynhwysol: Bwyd a llety’n gynwysedig

Cost: £0.00


Dyddiadau i ddod yn fuan