Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Does dim dau drip ysgol yr un fath byth gan fod ein holl archebion gan ysgolion yn cael eu llunio i fod yn addas i grwpiau ysgol unigol a’u hanghenion a’u gofynion penodol.

TRIPIAU AML-WEITHGARWCH 

Gan ein bod mewn lleoliad unigryw, mae’r amrywiaeth o weithgareddau rydyn ni’n eu cynnig fel rhan o’n rhaglen aml-weithgarwch yn ddiguro. Mae’r rhaglenni llawn bwrlwm yn hwyl ac yn gyffrous, gan herio disgyblion i roi cynnig ar weithgareddau nad ydynt wedi’u profi o’r blaen efallai. Anogir y disgyblion i ddangos agwedd bositif at roi cynnig ar bethau newydd a chefnogi a helpu eraill, gan roi profiadau iddyn nhw a fydd yn aros gyda nhw ymhell ar ôl iddynt ddychwelyd i’r ysgol. Mae’r gweithgareddau’n cynnwys y canlynol: 

Gweithgareddau Safonol

             

Gweithgareddau Gyda’r Nos

Canŵio   Cyfeiriannu  
Hwylio Catamaran   Tân Gwersyll 
Hwylio Dingi      Adeiladu Den 
Her Rhaffau Uchel   Golff Frisbee 
Caiacio    Saethyddiaeth Dan Do 
Hwylio Cychod Cîl   Gollwng Wyau 
Rhaffau Isel   Noson Ffilm
Beicio Mynydd   Cerdded i’r Pentref 
Adeiladu Rafft   Gemau Tîm
Dringo Creigiau (dan do)    
Rhwyf-fyrddio    
Meithrin Tîm      
                                  

GWEITHGAREDDAU UWCH  

Mae’n rhaid talu ffi ychwanegol am rai gweithgareddau, os byddwch yn dymuno cynnwys y rhain yn eich rhaglen. Ffi fechan fydd hon ond mae’r gweithgareddau’n rhai gwerth chweil! 

  • Arfordiro
  • Cerdded Ceunentydd 
  • Gyrru Cychod Pŵer 
  • Dringo Creigiau (awyr agored) 
  • Dringo’r Wyddfa  

Rhaglen Weithgarwch Enghreifftiol 

TRIPIAU GWEITHGAREDD SENGL  

Gyda godidowgrwydd Afon Menai’n ystafell ddosbarth iddyn nhw, mae’r tripiau gweithgaredd sengl yn gyfle i ddisgyblion ganolbwyntio ar naill ai hwylio, gwyntsyrffio neu gaiacio gyda’r nod o ennill tystysgrif y corff rheoli cenedlaethol erbyn diwedd eu hymweliad.       

Drwy ganolbwyntio ar un gweithgaredd penodol, bydd y disgyblion yn gallu datblygu eu potensial a theimlo eu bod yn cyflawni llawer, wrth feistroli sgiliau newydd a magu hunanhyder. 


Os hoffech chi siarad gyda rhywun i drafod eich gofynion, cysylltwch ag aelod perthnasol o’r tîm:

Ysgolion o Gymru; Charlotte Falck charlotte.falck@sport.wales  neu ffoniwch 01248 673953

← Yn ôl