Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Gyda llety i hyd at 140, arlwyo gwych ac ystafelloedd dosbarth ar gael ar y safle, mae Plas Menai’n lleoliad delfrydol ar gyfer astudio’r ardal leol.

TRIPIAU MAES

Gyda chyfoeth daearyddol, daearegol a diwylliannol, mae gogledd Cymru ac Ynys Môn wedi bod yn lleoliadau poblogaidd ers amser maith ar gyfer tripiau maes. Dyma bynciau cyffredin ar gyfer tripiau maes;

  • Hanes a daearyddiaeth y chwareli llechi: Llanberis, Penrhyn a Blaenau Ffestiniog
  • Prosesau a rheolaeth arfordirol; Twyni tywod ac amddiffynfeydd arfordirol
  • Cynhyrchu ynni; Niwclear, Llanwol, Gwynt, Trydan Dŵr
  • Tirweddau rhewlifol ac afonydd; Eryri
  • Twristiaeth a’r effaith ar yr amgylchedd naturiol: Astudiaeth Achos – Y Llwybr Arfordirol 

Manteisiwch i’r eithaf ar eich cyfnod ym Mhlas Menai a’i adnoddau drwy wobrwyo gwaith caled eich myfyrwyr ac ychwanegu diwrnod neu bnawn gweithgarwch at eu rhaglen astudio. 


Os hoffech chi siarad gyda rhywun i drafod eich gofynion, cysylltwch ag aelod perthnasol o’r tîm:

Ysgolion o Gymru; Charlotte Falck charlotte.falck@sport.wales  neu ffoniwch 01248 673953

← Yn ôl