Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

SYLWER: MAE’R PWLL AR GAU AR HYN O BRYD AR GYFER GWAITH CYNNAL A CHADW HANFODOL. RYDYM YN DISGWYL AILAGOR AR 4ydd MAWRTH 2019. YMDDIHEURIADAU AM UNRHYW ANHWYLUSTOD.

NODYN GAN REOLWR Y GANOLFAN, Steven Morgan:

"Gyda Diogelwch yn ein blaenoriaeth i'n cwsmeriaid a'n staff, yn anffodus bydd y pwll yn cau oherwydd arolwg strwythurol a phrofion yr ydym wedi eu comisiynu, sydd wedi datgelu gwaith ychwanegol y mae'n rhaid ei wneud ar unwaith, ni ragwelwyd hynny ac mae wedi achosi oedi i'r dyddiad ailagor gwreiddiol a gynlluniwyd, rydym nawr yn anelu at ailagor y pwll ddydd Llun 4 Mawrth 2019.

Bydd ein gwersi nofio a’r holl nofio lonydd yn dechrau ar eu hamseroedd arferol o 4ydd o Mis Mawrth ymlaen.

Hoffwn ddiolch i chi am eich amynedd wrth i ni gwblhau’r gwaith ar y pwll ac rydym yn mawr obeithio y byddwn yn gallu croesawu pawb yn ôl cychwyn mis Mawrth.f.        

Os nad ydych yn bwriadu dal ati i ddod i’r gwersi, a wnewch chi gysylltu â’r Dderbynfa cyn gynted â phosib os gwelwch yn dda, er mwyn i ni allu cynnig eich lle i enw ar y rhestr aros."

 


Ysgol Nofio Plas Menai

Ym Mhlas Menai, rydyn ni’n credu bod nofio’n sgil bywyd allweddol ac mae gennym ni dîm rhagorol o hyfforddwyr hynod gymwys, profiadol ac ymroddedig a fydd yn eich helpu chi i feithrin sgiliau a hyder. Mae ein rhaglen ar gyfer y pwll yn darparu amrywiaeth eang o sesiynau ar gyfer pob oedran a gallu. I gael gwybod mwy am beth sy’n cael ei gynnal, edrychwch ar Amserlen y Pwll Nofio.

I gael yr wybodaeth ddiweddaraf am yr holl ddosbarthiadau nofio, amseroedd agor y pwll a’r gwaith cynnal a chadw, ymunwch â grŵp Nofwyr Plas Menai.

Nodyn i Rieni – Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn dod â gogls bob tro.

 


Cyfle i arbed arian ar sesiynau nofio cyhoeddus gyda’n Cynllun Taleb Nofio ac Arbed.                     

Prynwch daleb ddilys ar gyfer 10 sesiwn nofio am bris naw – ar gael yn y Dderbynfa.                  


 

Ystadegau’r Pwll Nofio

Hyd: 17m

Lled: 9m

Pen Bas: 1m

Pen Dwfn: 2m

Amserlen y Pwll Nofio

Triathlon Training 7.00pm-7.45pm

Dydd Mawrth - Set of 10 sessions. This class focuses on front crawl, developing your endurance, technique and pacing. The aim is to improve your swimming and increase your confidence making you ready to take on any distance event, whether in the pool, sea, lake or river. The sessions are laned and adapted according to ability. You will need to be able to swim lengths and have the fitness to handle 45mins of training. 

£60.00

(incl. Tax)