Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

Yn Plas Menai, credwn fod dysgu nofio yn sgil bywyd allweddol ac mae gennym dîm gwych o hyfforddwyr cymwys, profiadol ac ymroddedig iawn a fydd yn helpu i adeiladu eich sgiliau a'ch hyder. Mae ein rhaglen pwll yn darparu ystod eang o sesiynau ar gyfer pob oedran a gallu.

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am yr holl ddosbarthiadau nofio, agor a chynnal a chadw pyllau, ewch i grŵp Nofio Plas Menai ac ymunwch ag ef.

Nodyn i Rieni - Gwnewch yn siŵr bod eich plentyn yn dod â gogls gyda nhw.

 


Arbedwch arian ar sesiynau nofio cyhoeddus gyda'n Cynllun Talebau Nofio ac Arbed

Prynu taleb sy'n ddilys ar gyfer 10 sesiwn nofio am bris naw - ar gael o'r Dderbynfa.


 

 

Ystadegau Pwll Nofio 

Hyd: 17m

Lled: 9m

Pen Bas: 1m

Pen Ddwfn: 2m

Tymheredd: 30 ͦc - 31 ͦc

Dadlwythwch amserlen, gwybodaeth a llwybr gwersi plant.

Am fwy o wybodaeth neu i archebu ffoniwch 0300 300 3112

 

 Copy of swimming pool timetable 4

Amserlen Pwll Gwybodaeth a Llwybr Gwersi Plant