Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

CCPCN Competent Crew Skills

Competent Crew Skills (CCPCN)

Sgiliau Criw Medrus yr RYA sy’n cyd-fynd yn swyddogol â Chwrs Criw Medrus poblogaidd yr RYA. 

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£13.49

DSPCN Day Skipper Practical Course Notesv1

Day Skipper Practical Course Notes (DSPCN)

Mae Nodiadau Cwrs Ymarferol Capten Dydd yr RYA wedi cael eu llunio i ategu Cwrs Ymarferol Capten Dydd yr RYA ac mae’n seiliedig ar brofiad cannoedd o hyfforddwyr hwylio profiadol.   

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio 

£12.99

G2 Int Regs for Prevention of Collisions at Sea

International Regulations for Prevention of Collisions at Sea (G2)

Mae’r Rheoliadau Rhyngwladol ar gyfer Atal Gwrthdrawiadau ar y Môr (COLREGS) yn hanfodol ar gyfer diogelwch ar y môr ac mae’n rhaid i chi allu adnabod cychod yn ystod y dydd yn ôl eu siapau arbennig, ac yn ystod y nos yn ôl eu goleuadau, yn ogystal â deall eich rhwymedigaethau chi a rhwymedigaethau cychod eraill wrth i chi ryngweithio â’ch gilydd.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£14.49

G12 Advanced Sailing

RYA Dinghy Sailing Advanced Handbook (G12)

Mae’r ail rifyn hwn o Lawlyfr Hwylio Dingi Uwch yr RYA wedi’i gynllunio i gyd-fynd â’r pump o fodiwlau hwylio uwch yng Nghynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£12.99

G14 Dinghy Instructor Handbook V1

RYA National Sailing Scheme Instructor Handbook (G14)

Deunydd hanfodol i’w brynu ar gyfer unrhyw un sy’n addysgu ar Gwrs Hyfforddwr Dingi, Aml-gorff neu Gychod Cîl yr RYA a nawr mae’n cynnwys gwybodaeth am y cymhwyster ‘Gwella Hwylio’ lefel 3 newydd ar gyfer Cynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA, yn ogystal â diagramau, lluniau a ffotograffau newydd

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£11.99

G4 National Sailing Scheme Syllabus Logbook

RYA National Sailing Scheme Syllabus & Logbook (G4)

Mae’r llyfr hwn yn rhoi manylion am faes llafur Cynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA ar gyfer hwylio dingis, cychod cil a chychod aml-gorff gyda gofod ar gyfer cofnodion a thystysgrifau. 

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£7.99

G47 National Windsurfing Scheme Syllabus Logbook

RYA National Windsurfing Scheme Syllabus & Logbook (G47)

Mae Maes Llafur a Llyfr Cofnodion Gwyntsyrffio’r RYA wedi’i gynllunio fel llyfr cofnodion sy’n addas i ddechreuwyr yn y byd gwyntsyrffio ac i wyntsyrffwyr mwy profiadol a’r rhai ar lefel uwch

£7.99

G7 RYA Navigation Excercises

RYA Navigation Exercises (G7)

Ymarferion Mordwyo’r RYA – 2il Rifyn yw’r unig lyfr i gyd-fynd â holl gyrsiau hyfforddi’r RYA.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£22.49

G6 RYA Navigation Book

RYA Navigation Handbook (G6)

Mae’r ail rifyn hwn o Lawlyfr Mordwyo llwyddiannus yr RYA yn ddeunydd darllen hanfodol ar gyfer unrhyw un sy’n mynd ar y dŵr ac yn chwilio am ganllaw llawn i fordwyo.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£19.49

G19 Powerboat Instructor Handbook

RYA Powerboat Instructor Handbook (G19)

Mae Llawlyfr Hyfforddwr Cynlluniau Pŵer yr RYA yn rhoi sylw cynhwysfawr i’r broses gyfan o hyfforddi fel Hyfforddwr Pŵer yr RYA.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£14.99

G20 Powerboat Logbook

RYA Powerboat Scheme Syllabus & Logbook (G20)

Mae’r ail rifyn newydd hwn o Lyfr Cofnodion a Maes Llafur Cynllun Cychod Pŵer yr RYA yn manylu ar strwythur a chynnwys yr holl gyrsiau, o lefel dechreuwr i uwch, yng Nghynllun Cychod Pŵer yr RYA.  Ceir hefyd adran llyfr cofnodion sy’n galluogi i chi gadw cofnod o’ch cyflawniadau personol yn gyrru cychod pŵer a hefyd gwybodaeth am yr holl gyrsiau perthnasol ar y lan.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£7.99

G16 Safety Boat handbook

RYA Safety Boat Handbook (G16)

Nod Llawlyfr Cwch Diogelwch yr RYA yw darparu cyngor diweddar i unrhyw un sy’n darparu cefnogaeth Cwch Diogelwch a chafodd ei ysgrifennu i gyd-fynd â Chwrs Cwch Diogelwch yr RYA.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£12.49

G3 Start Sailing Beginners Handbook

RYA Start Sailing Beginners Handbook (G3)

Dyma adnodd cyfeirio a dysgu delfrydol yn llawn gwybodaeth hanfodol ar gyfer mynd ar y dŵr, dim ots beth yw eich oedran.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£8.49

W33 RYA Windsurfing Instructor Manual

RYA Windsurfing Instructor Manual (W33)

Gwybodaeth hanfodol ar gyfer unrhyw un sy’n dod ar gwrs hyfforddwr gwyntsyrffio. 

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£18.00

G158 Yachtmaster Scheme

RYA Yachtmaster Scheme Syllabus & Logbook (G158)

Mae’r llyfr newydd hwn yn darparu gwybodaeth fanwl am strwythur a chynnwys y cyrsiau ymarferol ac ar y lan ar gyfer hwylio a morio gyda Chynllun Iotfeistr yr RYA.                   

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£7.99

G11 Youth Sailing Scheme Dinghy Sailing

RYA Youth Sailing Scheme (G11)

Mae Cynllun Hwylio Ieuenctid yr RYA yn darparu ffordd bleserus a chynyddol o ddysgu hwylio.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio 

£7.99

Cruising tbnl

Taleb E-Anrheg Morio

Mae’r daleb yma’n ddilys am 365 diwrnod o ddyddiad ei phrynu a gellir ei newid am y cyrsiau canlynol: RYA Criw Medrus/Capten Dydd; RYA Criw Medrus/Capten ArfordirolParatoi Iotfeistr

Ar ôl ei phrynu, bydd e-bost gyda chod taleb E-anrheg yn cael ei anfon yn uniongyrchol at y prynwr gyda chyfarwyddiadau llawn ar sut i newid y daleb. 

£525.00

1.Start Yachting tbnl

Taleb E-Anrheg Penwythnos Morio

Mae’r daleb yma’n ddilys am 365 diwrnod o ddyddiad ei phrynu a gellir ei newid am y cyrsiau canlynol: RYA Dechrau IotioMorio Ynys Môn 

Ar ôl ei phrynu, bydd e-bost gyda chod taleb E-anrheg yn cael ei anfon yn uniongyrchol at y prynwr gyda chyfarwyddiadau llawn ar sut i newid y daleb

£255.00

Powerboat3 tbnl

Taleb E-Anrheg Cychod Pŵer

Mae’r daleb yma’n ddilys am 365 diwrnod o ddyddiad ei phrynu a gellir ei newid am y cyrsiau canlynol: RYA Cychod Pŵer Lefel 2; RYA Cychod Pŵer Canolraddol; RYA Cychod Pŵer UwchRYA Cwch Diogelwch

Ar ôl ei phrynu, bydd e-bost gyda chod taleb E-anrheg yn cael ei anfon yn uniongyrchol at y prynwr gyda chyfarwyddiadau llawn ar sut i newid y daleb.

£285.00

Plas Menai1

Taleb E-Anrheg Wythnos

Mae’r daleb yma’n ddilys am 365 diwrnod o ddyddiad ei phrynu a gellir ei newid am y cyrsiau canlynol: Dysgu Hwylio; Datblygu eich HwylioDarganfod Caiacio Môr; Datblygu Eich Caiacio MôrTaith Menai 

Ar ôl ei phrynu, bydd e-bost gyda chod taleb E-anrheg yn cael ei anfon yn uniongyrchol at y prynwr gyda chyfarwyddiadau llawn ar sut i newid y daleb.

£390.00

Plas Menai2

Taleb E-Anrheg Penwythnos

Mae’r daleb yma’n ddilys am 365 diwrnod o ddyddiad ei phrynu a gellir ei newid am y cyrsiau canlynol: Penwythnos Dysgu Hwylio; Dysgu Hwylio Catamaranau; Dysgu Hwylio Cychod Cîl; Sgiliau SylfaenolGwell Hwylio; Undyn Mwy ProfiadolMorwriaeth a Hwyliau TrisgwarRhoi Cynnig ar GwchDechrau Gwyntsyrffio; Datblygu eich Gwyntsyrffio;  Penwythnos Darganfod Caiacio Môr; Penwythnos Datblygu Eich Caiacio MôrRhwyfo Môr I Bobl  Hŷn, Roc a Rôl Pwll Ceris; Saffari Caiac SyrffRasys Llanwol a Rhaeadrau

Ar ôl ei phrynu, bydd e-bost gyda chod taleb E-anrheg yn cael ei anfon yn uniongyrchol at y prynwr gyda chyfarwyddiadau llawn ar sut i newid y daleb.

£190.00

Youth Adventure

Taleb E-Anrheg Wythnos Antur Ieuenctid

Mae’r daleb yma’n ddilys am 365 diwrnod o ddyddiad ei phrynu a gellir ei newid am y cyrsiau canlynol; Wythnos Antur, Traeth, Môr, Hwyl a Syrff, Cyflwyniad i Hwylio, Gwella Eich Hwylio, Cyflymder a RasioWythnos Pŵer Rhwyfo 

Ar ôl ei phrynu, bydd e-bost gyda chod taleb E-anrheg yn cael ei anfon yn uniongyrchol at y prynwr gyda chyfarwyddiadau llawn ar sut i newid y daleb.

£299.00

2.Windsurf

£10 Taleb E-Anrheg

Mae'r daleb yma'n ddilys am 365 diwrnod o ddyddiad ei phrynu a gellir ei newid am unrhyw gwrs, gweithgaredd neu gynnyrch sydd ar gael i'w brynu ar-lein.

Ar ôl ei phrynu, bydd e-bost gyda chod taleb E-anrheg yn cael ei anfon yn uniongyrchol at y prynwr gyda chyfarwyddiadau llawn ar sut i newid y daleb. 

£10.00

1 Dinghy

£100 Taleb E-Anrheg

Mae'r daleb yma'n ddilys am 365 diwrnod o ddyddiad ei phrynu a gellir ei newid am unrhyw gwrs, gweithgaredd neu gynnyrch sydd ar gael i'w brynu ar-lein.

Ar ôl ei phrynu, bydd e-bost gyda chod taleb E-anrheg yn cael ei anfon yn uniongyrchol at y prynwr gyda chyfarwyddiadau llawn ar sut i newid y daleb.

£100.00

6. Sea Kayak

£50 Taleb E-Anrheg

Mae'r daleb yma'n ddilys am 365 diwrnod o ddyddiad ei phrynu a gellir ei newid am unrhyw gwrs, gweithgaredd neu gynnyrch sydd ar gael i'w brynu ar-lein. 

Ar ôl ei phrynu, bydd e-bost gyda chod taleb E-anrheg yn cael ei anfon yn uniongyrchol at y prynwr gyda chyfarwyddiadau llawn ar sut i newid y daleb.

£50.00