Cookies dangos mwy o

Fel y rhan fwyaf o wefannau rydyn ni’n defnyddio cwcis. Er mwyn darparu gwasanaeth personol, ymatebol ac i wella’r safle, rydyn ni’n cofio ac yn storio gwybodaeth am sut rydych chi’n ei ddefnyddio. Mae hyn yn cael ei wneud gan ddefnyddio ffeiliau testun syml o’r enw cwcis sydd ar eich cyfrifiadur. Mae’r cwcis yma’n gwbl ddiogel ac ni fyddant yn cynnwys gwybodaeth sensitif fyth. Dim ond gennym ni maen nhw’n cael eu defnyddio.     

CCPCN Competent Crew Skills

Competent Crew Skills (CCPCN)

Sgiliau Criw Medrus yr RYA sy’n cyd-fynd yn swyddogol â Chwrs Criw Medrus poblogaidd yr RYA. 

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£13.49

(incl. Tax)
DSPCN Day Skipper Practical Course Notesv1

Day Skipper Practical Course Notes (DSPCN)

Mae Nodiadau Cwrs Ymarferol Capten Dydd yr RYA wedi cael eu llunio i ategu Cwrs Ymarferol Capten Dydd yr RYA ac mae’n seiliedig ar brofiad cannoedd o hyfforddwyr hwylio profiadol.   

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio 

£12.99

(incl. Tax)
G2 Int Regs for Prevention of Collisions at Sea

International Regulations for Prevention of Collisions at Sea (G2)

Mae’r Rheoliadau Rhyngwladol ar gyfer Atal Gwrthdrawiadau ar y Môr (COLREGS) yn hanfodol ar gyfer diogelwch ar y môr ac mae’n rhaid i chi allu adnabod cychod yn ystod y dydd yn ôl eu siapau arbennig, ac yn ystod y nos yn ôl eu goleuadau, yn ogystal â deall eich rhwymedigaethau chi a rhwymedigaethau cychod eraill wrth i chi ryngweithio â’ch gilydd.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£14.49

(incl. Tax)
G12 Advanced Sailing

RYA Dinghy Sailing Advanced Handbook (G12)

Mae’r ail rifyn hwn o Lawlyfr Hwylio Dingi Uwch yr RYA wedi’i gynllunio i gyd-fynd â’r pump o fodiwlau hwylio uwch yng Nghynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£12.99

(incl. Tax)
G14 Dinghy Instructor Handbook V1

RYA National Sailing Scheme Instructor Handbook (G14)

Deunydd hanfodol i’w brynu ar gyfer unrhyw un sy’n addysgu ar Gwrs Hyfforddwr Dingi, Aml-gorff neu Gychod Cîl yr RYA a nawr mae’n cynnwys gwybodaeth am y cymhwyster ‘Gwella Hwylio’ lefel 3 newydd ar gyfer Cynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA, yn ogystal â diagramau, lluniau a ffotograffau newydd

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£11.99

(incl. Tax)
G4 National Sailing Scheme Syllabus Logbook

RYA National Sailing Scheme Syllabus & Logbook (G4)

Mae’r llyfr hwn yn rhoi manylion am faes llafur Cynllun Hwylio Cenedlaethol yr RYA ar gyfer hwylio dingis, cychod cil a chychod aml-gorff gyda gofod ar gyfer cofnodion a thystysgrifau. 

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£7.99

(incl. Tax)
G47 National Windsurfing Scheme Syllabus Logbook

RYA National Windsurfing Scheme Syllabus & Logbook (G47)

Mae Maes Llafur a Llyfr Cofnodion Gwyntsyrffio’r RYA wedi’i gynllunio fel llyfr cofnodion sy’n addas i ddechreuwyr yn y byd gwyntsyrffio ac i wyntsyrffwyr mwy profiadol a’r rhai ar lefel uwch

£7.99

(incl. Tax)
G7 RYA Navigation Excercises

RYA Navigation Exercises (G7)

Ymarferion Mordwyo’r RYA – 2il Rifyn yw’r unig lyfr i gyd-fynd â holl gyrsiau hyfforddi’r RYA.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£22.49

(incl. Tax)
G6 RYA Navigation Book

RYA Navigation Handbook (G6)

Mae’r ail rifyn hwn o Lawlyfr Mordwyo llwyddiannus yr RYA yn ddeunydd darllen hanfodol ar gyfer unrhyw un sy’n mynd ar y dŵr ac yn chwilio am ganllaw llawn i fordwyo.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£19.49

(incl. Tax)
G19 Powerboat Instructor Handbook

RYA Powerboat Instructor Handbook (G19)

Mae Llawlyfr Hyfforddwr Cynlluniau Pŵer yr RYA yn rhoi sylw cynhwysfawr i’r broses gyfan o hyfforddi fel Hyfforddwr Pŵer yr RYA.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£14.99

(incl. Tax)
G20 Powerboat Logbook

RYA Powerboat Scheme Syllabus & Logbook (G20)

Mae’r ail rifyn newydd hwn o Lyfr Cofnodion a Maes Llafur Cynllun Cychod Pŵer yr RYA yn manylu ar strwythur a chynnwys yr holl gyrsiau, o lefel dechreuwr i uwch, yng Nghynllun Cychod Pŵer yr RYA.  Ceir hefyd adran llyfr cofnodion sy’n galluogi i chi gadw cofnod o’ch cyflawniadau personol yn gyrru cychod pŵer a hefyd gwybodaeth am yr holl gyrsiau perthnasol ar y lan.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£7.99

(incl. Tax)
G16 Safety Boat handbook

RYA Safety Boat Handbook (G16)

Nod Llawlyfr Cwch Diogelwch yr RYA yw darparu cyngor diweddar i unrhyw un sy’n darparu cefnogaeth Cwch Diogelwch a chafodd ei ysgrifennu i gyd-fynd â Chwrs Cwch Diogelwch yr RYA.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£12.49

(incl. Tax)
G3 Start Sailing Beginners Handbook

RYA Start Sailing Beginners Handbook (G3)

Dyma adnodd cyfeirio a dysgu delfrydol yn llawn gwybodaeth hanfodol ar gyfer mynd ar y dŵr, dim ots beth yw eich oedran.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£8.49

(incl. Tax)
W33 RYA Windsurfing Instructor Manual

RYA Windsurfing Instructor Manual (W33)

Gwybodaeth hanfodol ar gyfer unrhyw un sy’n dod ar gwrs hyfforddwr gwyntsyrffio. 

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£18.00

(incl. Tax)
G158 Yachtmaster Scheme

RYA Yachtmaster Scheme Syllabus & Logbook (G158)

Mae’r llyfr newydd hwn yn darparu gwybodaeth fanwl am strwythur a chynnwys y cyrsiau ymarferol ac ar y lan ar gyfer hwylio a morio gyda Chynllun Iotfeistr yr RYA.                   

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio

£7.99

(incl. Tax)
G11 Youth Sailing Scheme Dinghy Sailing

RYA Youth Sailing Scheme (G11)

Mae Cynllun Hwylio Ieuenctid yr RYA yn darparu ffordd bleserus a chynyddol o ddysgu hwylio.

Y pris yn cynnwys £1.50 am bost a phacio 

£7.99

(incl. Tax)

GIVE AN EPIC GIFT THIS YEAR

Treat your friends and family to the perfect gift with an epic gift voucher for any of the activities or courses on offer at Plas Menai, the National Outdoor Centre for Wales.

Plas Menai has the largest selection of outdoor activities and courses throughout the UK, so whether you know someone who wants to try something new, to someone who wants to develop their skills, or maybe you know someone that's always looking for their next adventure, we have a session or course to suit everyone, so what are you waiting for!

 

Find out more about what courses and activities we have per sub-category here: 

Purchasing a Gift Voucher

Gift vouchers can only be purchased over the phone or at reception; 0300 300 3112

Gift vouchers sent out will incur a £4 postage and package fee.

Customers are welcome to purchase a gift voucher over the phone and pick up from reception within 48 hours – you will need to show your email confirmation when picking up the voucher(s).

Please note restrictions apply - these vary depending on the course or activity, please check the course/activity specification on the website.

 

To redeem a Gift Voucher

Gift vouchers can only be redeemed over the phone or in person – not through the website.

Once a Gift Voucher has been redeemed the customer has accepted and is held by the standard Booking Terms and Conditions.

 

Gift Voucher Terms and Conditions

We recommend booking in advance, courses and activities are subject to availability.

On redeeming this gift voucher, you will be accepting the Booking Terms and Conditions.

Vouchers cannot be replaced if lost, stolen or destroyed. Keep them safe.

Vouchers are non-refundable and cannot be exchanged for cash.

Vouchers cannot be used in conjunction with any special promotions, discount tokens or coupons.

 

Gift vouchers can be extended for an additional 6months – this incurs a £25 administration fee